Innspill

Jeg vil minne heltidsfiskerne om at hvis man ønsker bosetting i fiskeværene, må man ha et mangfold av arbeidsplasser for å opprettholde bosettingen. Blad A-fiskerne, eller deltidsfiskerne, har gjerne koner, partner, eller samboer, og kanskje barn. Det fører igjen til et levende samfunn, slik som åpne skoler, butikker, kino annen kultur og ikke minst et fiskemottak. Jeg er deltidsfisker, og jobber noe ved siden av, dermed bidrar jeg med ekstra skatteinngang til kommunen, og skammer meg ikke over det. Nå er det slik at jeg vet om heltidsfiskere som også jobber ved siden av utenom sesong, det synes jeg bare er flott. Til heltidsfiskerne vil jeg spørre, hvis alle blad A-fiskerne pakker sammen og flytter sørover, hvor skal heltidsfiskerne levere til slutt? Da må de flytte til en større kommune, og risikere å sitte med verdiløse hus, når fiskeværet dør ut. Jeg er helt enig i at det var galt å utvide Kongekrabbeområdet slik det er blitt gjort. Desimeringsområdet i vest bør fredes 2-3 år, slik at bestanden tar seg opp der. Da blir det naturlig at fiskerne i vest, fangster Kongekrabbe fra sine hjemkommuner.