Leder i Kyst og Fjord

I lys av direktoratets satsing på kystfiskeappen og andre digitaliseringsprosjekter er denne fallitterklæringa nærmest uforståelig. Det er snart 20 år siden daværende fiskeriminister Svein Ludvigsen lanserte fartøyregisteret på nett, der folk nå selv kunne gå inn og sjekke eieropplysninger, kvoter, konsesjoner og deltakere, framfor å måtte ringe til direktoratet og få opplysningene sendt via posten. I årene som har gått har registeret blitt lagt om flere ganger, inntil man 3. november i fjor atter lanserte en ny utgave.

Men i et samfunn som ellers framstår som stadig mer transparent, innebærer det nye fartøyregisteret bare en fordunkling. Det går for eksempel ikke an å få opp oversikt over fiskefartøy for hver enkelt kommune, og opplysninger som byggeår, ombygginger, forlenginger og materialvalg er fjernet eller er blitt vesentlig vanskeligere å forstå. I tillegg er registeret altså uegnet for mobiltelefoner, som myndighetene jo ellers har vært så opptatt av at fiskerne skulle bruke i kommunikasjonen med det offentlige.

Fiskeridirektoratet har vært både fremoverlent og innovativ når det gjelder ordninger som skal bringe informasjon fra fiskerinæringa og inn til det offentlige. Mens når det gjelder opplysninger som skal andre veien, ut til brukerne, må etaten enten ha hatt dårlige rådgivere eller et halvhjertet forhold til prosjektet, kanskje begge deler.

Vi anbefaler fungerende fiskeridirektør Per Sandberg, som personlig har nettopp dette som sitt spesialfelt, å gjøre en brukerundersøkelse blant de som til daglig er inne på fartøyregisteret, lytte og endre, og snarest sørge for at dette blir noe som etaten kan være bekjent av i 2021.

I mellomtida kan han bare åpne opp igjen registeret han stengte i fjor, inntil det nye er på plass. Bare det ville være til stor hjelp.