Tillitsvalgt i Norsk Sjømannsforbund, Ann Jorunn Olsen har et innlegg i Kyst og Fjord 23.februar, der hun «går i rette» mot mitt innlegg tidligere i samme avis angående kvotemelding 2.0.

Jeg registrerer at det som visstnok er verst for henne, er at jeg mener tillitsvalgte i Norsk Sjømannsforbund, og mannskap i trål er naive, og forledet av Fiskebåt.

Når det gjelder akkurat det, står jeg ved det jeg har skrevet, og det har ingenting med trakassering eller mobbing å gjøre. Jeg skriver bare hva jeg konkluderer med i forhold til deres «ytringer».

Det stemmer at jeg er leder av et lokalt fiskarlag, om Olsen mener det har betydning for saken, men om Olsen oppfatter det som et forsøk på latterliggjøring av mennesker, synes jeg hun bør legge lista for slikt litt høyere.

Til Olsens påstand om at mannskapene på trålere er familiefolk bosatt langs hele kysten, og ellers er med i samfunnet, har jeg ikke påstått noe annet. Hun unnlater å svare på det som er essensen i mitt innlegg, nemlig avsetningen til «åpen gruppe», og hvem som skal «betale» dette.

Avsetningen til «åpen gruppe» har vært beregnet av toppen hele tiden, før fordeling mellom gruppene, men er kun trukket av kystflåtens andel, og det er det jeg mener blir feil. Det skal «betales» av alle.

Olsen viser også til tallet 2000 når det gjelder ansatte på trål. Mitt spørsmål vil da være: Er det da ca. 50 mann/kvinner ansatt på hver hvitfisktråler ?

Jeg regner med at alle hvitfisktrålerne er medlemmer av Fiskebåt, og i henhold til deres sider er det 39 hvitfisktrålere i Norge.

Jeg skriver også i mitt innlegg at jeg har brukt «enkle» tall, da tallene fra representanter for trålflåten også er ganske så enkle, og uten noen form for dokumentasjon.

Så, i stedet for å prøve å «sette meg på plass», noe som uansett vil by på problemer, skulle kanskje Norsk Sjømannsforbund bruke det bortfallet av inntekter for mannskapene, som de hevder, bruke argumentet i sine forhandlinger med Fiskebåt om tariffer for mannskapene som blir berørt av dette, i stedet for å gå til angrep på yrkeskolleger, dog på litt mindre kvadratmeter dekk?

Når det gjelder Olsens to siste avsnitt faller hennes spørsmål kanskje på egen urimelighet ? Norges Fiskarlag er en demokratisk organisasjon, der vi som er medlemmer kan mene det vi vil, vi er ikke styrt av noen form for regelverk, der våre meninger skal innom en høyere instans for rettelser eller sensur.

Jeg er heller ikke kjent for å være redd for å «sette på plass» Norges Fiskarlag om jeg mener det er det rette.

Jeg vil til slutt ønske Ann Jorunn Olsen, tillitsvalgte i Norsk Sjømannsforbund og ansatte i havfiskeflåten en fin tid fremover, der fokus blir satt på saker av betydning for fiskerinæringen.