Dette er et meningsinnlegg og gir uttrykk for skribentens meninger.

NRK er svært stolte av å ha avslørt at det er en losstasjon på Andenes. Dette er noe av det ypperste Norge har å by på av undersøkende journalistikk. Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse, bedre kjent som SKUP, har allerede gitt NRK en pris for kreativiteten i funnet.

Juryen uttalte at NRK fikk prisen for å «samle data fra forskjellige kilder på en kreativ måte. Avslørende journalistikk, som er viktig og aktuell.» De mener det er spennende å følge hvordan metoder og nye verktøy utvikles. Resten av NRK deler beundringen av egen avsløring og har nominert seg selv til hovedprisen, SKUP-prisen for 2023.

Redningsselskapet som opererer lostilbringertjenesten fra Andenes kan kanskje sende noen til Tønsberg for å være med å sole seg i glansen hvis NRK skulle vinne prisen. Det er jo tross alt ikke losstasjonen som Andenes er best kjent for.

Tror du at jeg tuller?

Resultatet av engjennomgang av materialet NRK publiserte i forbindelse med serien «Skyggekrigen» som de sendte på TV for et knapt år siden, er like oppsiktsvekkende som serien selv var da den kom. NRK ser rett og slett ut til å ha feiltolket alle funnene de gjorde. Det virker som om de prisbelønte gravejournalistene kan ha gravd for grunt.

I artikkelen Spinoskipene som de publiserte ut sammen med serien viste de fem bilder med posisjonsinformasjon russiske fartøy selv sendte gjennom AIS-systemet, og en rekke videoer av AIS-spor etter tråleren «Taurus» som de mente ikke kunne forklares med normal aktivitet. Og i Skyggekrigen utførte de en aksjon for å vise at tråleren spionerte.

Informasjonen NRK kom med i serien var oppsiktsvekkende og på mange måter overraskende. Overraskelsen var ikke først og fremst at russiske fartøy skulle ha drevet etterretningsvirksomhet, men hvordan NRK mente at de kunne vise det: Gjentatte spor etter fartøy som hadde manøvrert på tilsvarende måte utenfor Andøya og i Bjørnafjorden. Var det så enkelt å vise? Når russerne i tillegg skulle ha drevet virksomheten ved å kommunisere med gamle HF-radioer fikk framstillingen et nesten surrealistisk preg.

Men hva finner vi hvis vi forsøker å kikke de prisbelønte journalistene i kortene?

Jo, det kan jeg fortelle deg.

Hva viste gjennomgangen?

De angivelig unormale sporene NRK viste utenfor Andenes var fartøy som tok om bord og satte av los. Ti fartøy var henvist av Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH) og Sjøtrafikksentralen til ankringsplass i Bjørnafjorden i forbindelse med uvær, en kopi av et seilskip fra 1700-tallet drev seiltrening. «Det statlige forskningsskipet» hadde ikke utstyr til å kartlegge rør og kabler på havbunnen. Nybygget «Norvezjskoje More» som skulle ha drevet med ulovlig kartlegging gjorde en normal testtur.

Tråleren «Taurus» som NRK gjorde store anstrengelser for å vise at spionerte, satte av los utenfor Andøya, fiska skrei sammen med 15 andre trålere på Sveinsgunnen og Malangsgrunnen, gikk i flytedokk for reparasjoner på et skipsverksted ved Ålesund og søkte ly for uvær i Malangfjorden.

Ingen ting av dette var uforklarlig som NRK hevdet. Det var helt normal aktivitet og ikke mistenkelig i det hele tatt. Og all denne informasjonen lå lett tilgjengelig i AIS-sporene NRK undersøkte på kreativt vis. Det ville vært interessant å vite hvorfor så lett tilgjengelig informasjon ikke ble tatt med i framstillingen. Kanskje var det kreativiteten som tok overhånd?

Andre forhold er det litt vanskeligere å skjønne hvordan NRKs journalister kom fram til. NRK beskrev 30 år gamle fartøy som «helt moderne». De påsto at tråleren Taurus på vei sørover i begynnelsen av mai 2021 «seg» forbi en atomubåt ved Tønsnes uten at det var noen ubåt der.

Kystvakta var ikke kilde til historien de fortalte om at kystvaktfartøyet KV Bison kom Taurus i møte og fulgte nøye med i mørket da tråleren la fra kai. Kystvakta bekrefter det AIS-sporene viser, KV Bison gikk til Tromsø for å hente personell, ikke for å følge med på Taurus. Hvis ikke journalistene lagde den historien selv, hvem skulle kunne være kilde?

Og sånn fortsetter det, du kan lese mer på nettstedet skyggekrigen.no.

Men ikke nok med det. NRK belyste overhodet ikke regelverket som regulerer anløp og ferdsel i territorialfarvannet for utenlandske fartøy. Forsvarets Operative Hovedkvarter forvalter anløpsforskriftensom inneholder en rekke bestemmelser som utenlandske fartøy må overholde; meldeplikt, krav om å følge farleder, rapporteringsplikt osv.

Det er merkelig at NRK ikke brukte FOH som kilde. De har registrert opplysninger som kunne forklart en rekke av de angivelig unormale bevegelsene til fartøyene. Det blir omtrent som å dekke en kriminalsak uten å bry seg med å ta en prat med politiet. Det var kanskje ikke kreativt nok?

Statlige bidrag

Det forbløffende samarbeidet mellom PST-sjef Roaldsnes, den anonyme kilden «James» og journalistene er oppsiktsvekkende. En radiomottaker, standardutstyr for fiskefartøy som ble bygd rundt 1990, ble etter bidrag fra alle disse tre til militært kommunikasjonsutstyr i helt moderne fartøy. En underlig forvandling som ikke kunne skjedd uten at journalistene fikk tips fra en hemmelig kilde i PST og at PST utrolig nok ikke kunne identifisere en 30 år gammel sovjetisk radiomottaker selv.

NRK fremstilte det som mistenkelig og mulig etterretningsvirksomhet at analysen deres viste at flere russiske skip passerte Andenes og stanset og sirklet like ved. I metodebeskrivelsen fra Dataskup står det at funnene ble gjennomgått og bekreftet av forsker Ståle Ulriksen fra Sjøkrigsskolen. En kilde som i likhet med NRKs spionjegere ikke ser ut til å ha visst hva han snakket om, fartøyene tok om bord og satte av los fra losstasjonen på Andenes.

NRKs rolle

Når NRKs Skyggekrigsjef, Egil Sundvor, påstår at etterretningsvirksomheten de hevder å ha avdekt er «omfattende, systematisk og langvarig» så er det vanskelig å forstå dette på annen måte enn at han mener at det er etteringsvirksomhet mot statshemmeligheter eller annen etterretning NRK mener å ha vist.

Idet det nå viser seg at alle forholdene som NRK påstår er unormale bevegelser av fartøy, har normale forklaringer som NRK lett kunne funnet selv, og det er feil at det er funnet militært kommunikasjonsutstyr på fiskebåter, så finnes det ikke lenger noe grunnlag for Sundvors påstand. Taurus sine to passeringer av Tønsnes med amerikansk atomubåt ved kai, kan uansett årsak ikke beskrives som «omfattende, systematisk og langvarig».

Og når NRK i tillegg har endret visninger av spor og brukt historier som kildene selv ikke kjenner til, så ser det ut som de har forsøkt å vekke mistanke om at det er begått en straffbar handling, uten at de har hatt grunnlag for å påstå det. Det kan se ut som om det er anklageren, NRK selv, som har blitt lovbryteren.

Det er grunn til å reflektere litt over dette.

Russerne er mektig upopulære for tiden. Men er vi nordmenn tjent med å bruke feilinformasjon fra statskanalen og påfunn fra sikkerhetspolitiet til å møte den nye situasjonen? Det er litt stusselig om vi ikke er i stand til å finne andre verktøy enn nettopp de samme virkemidlene som russerne kritiseres for å bruke til å håndtere dette. Forskjellene blir utydelige.

Like utydelig har det blitt hva priser for kritisk og undersøkende journalistikk nå betyr.