INNSPILL: Karianne B Bråthen, Fiskeripolitisk talsperson Arbeiderpartiet

Det skal ikke være slik at kvinner skal grue seg til å gå på jobb, og ende opp med å slutte fordi menn ikke kan oppføre seg! Nå er vi forbi den tida der vi sier at «dette må du tåle! Det er jo bare sjargongen vår, vi mener jo ikke noe med det!»

Å lese saken om Anne i Dagsavisen gjør vondt i sjela, der hun forteller om sine opplevelser på filèen, som vi sier i Nord-Norge. Dette føyer seg i rekken av saker som har versert blant fiskebåtene. Dette er første historie som gjøres offentlig i sjømatindustrien som jeg kjenner til.

Vi ønsker et samfunn der kvinner skal føle seg trygge på jobb og en jobb der man møter hverandre med respekt. For at vi skal ta dette på alvor, må vi få fram disse historiene slik at tiltak iverksettes. Jeg er glad for at fiskeriministeren er på, at næringens organisasjoner tar ansvar og at fagforeningssiden følger opp. Og så håper jeg at den enkelte arbeidsgiver, som sitter med det praktiske ansvaret, iverksetter konkrete tiltak og jobber med holdningsskapende arbeid.

Vi må ha en nullvisjon for trakassering og et ekstra fokus på de mannsdominerte yrkene.

Skal vi ha levende kystsamfunn og tiltrekke oss ung og ny arbeidskraft, må vi alle bidra til at kvinnene føler seg inkludert og verdsatt, og ikke trakassert og harselert med.

Den tiden er forbi!