Innspill

Regjeringen vil banke gjennom følgende: - Mer markedsstyring. - Mer kvotesalg - Mindre styring fra fiskeriforvaltningen - Mindre innflytelse fra de som eier fisken (altså det norske folk i felleskap) Dessverre for regjeringen vil kanskje noen tenke, så har Riksrevisjonen kikket departementet i kortene.

Endringer i horisonten? Riksrevisjonen sparer ikke på ramsalt kritikk. Denne varierer fra alvorlig – via sterkt kritikkverdig og kritikkverdig. Men, hvilke betydning får så det? Ingenting skal en tro rykter fra Stortinget om at flertallet ikke vil bry seg noe om Riksrevisjonens standpunkter. De skrotes like fort som Stortinget har fått rapporten inn av dørene. Med andre ord så vil det bli enda mer tydelig at fiskeripolitikken i Norge styres av en indre maktelite, som kun vil ha ressursene for seg selv.

Folket som bor og lever langs kysten, kan med dagens regjering slå seg til ro med at de kommer til å være underlagt de moderne «nessekongene», som soper til seg alt av verdifulle ressurser. Kun for å la folket sitte igjen med femøringer og knapt nok det. Tiden er inne for å bygge opp Norge og ikke legge kysten død. Riksrevisjonen har skjønt det, det underlige er at det ikke trenger inn hos de som tar avgjørelsene.

Tiden er overmoden for å følge en av fjellvettreglene, -det er ingen skam å snu. Senterpartiet kan ikke rolig se på slik uansvarlighet. Vi tar kraftig avstand fra regjeringspartiene og FrPs maktarroganse. Men folk skal vite at når vi kommer i regjeringsposisjon i 2021 skal vi reversere Solberg-regjeringens misgjerninger mot kystfolket.