Odd Arne Sandberg

Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja har i ti år kjempet for å hindre at våre viktigste matressurser trues av petroleumsvirksomhet. Det gjelder ødeleggende seismikkskyting, arealkonflikter med fiskere og fare for langvarige skader på økosystemet. Et økosystem som er grunnlaget for det rike livet i havet, og som vi har høstet av i over tusen år. Beskyttelse av verdens største gjenværende torskestamme og våre muligheter til å høste bærekraftig av den, er grunnpilaren i folkeaksjonen.

Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er en evighetsmaskin. Den biologiske produksjonen som disse områdene bidrar med er i særklasse i verdenshavene. De perfekte gyte- og oppvekstforholdene her er helt avgjørende for over 70% av Norges fiskerier. Folkeaksjonen fortsetter med stor styrke kampen for at våre områder skal få status som varige petroleumsfrie områder.

Norske havområder er begunstiget med flere slike evighetsmaskiner. Rundt den eksisterende iskanten nord i Barentshavet finner vi kanskje den viktigste. Denne svært produktive sonen er allerede under press på grunn av global oppvarming. Drastiske klimatiltak må til dersom denne negative utviklingen skal stoppes.

Skreien er hovedpersonen for Folkeaksjonen, og vi verner om gytefeltene og fiskefeltene i LoVeSe. Men skreien lever størstedelen av sitt liv i Barentshavet. Her er den helt avhengig av den store biologiske produksjonen langs iskanten. Spesielt er polartorsken viktig mat for torsken størstedelen av livet. Polartorskens liv er helt avhengig av en intakt iskant.

Hvor iskanten går er rart nok blitt en politisk sak. Regjeringen har valgt ikke å følge faglige råd fra havforskningsinstituttet og polarinstituttet når denne linjen skal trekkes. Begge faginstansene anbefaler en grense lengere sør ut fra vurderinger av viktighet og sårbarhet. Egentlig handler dette om hvor langt nord oljevirksomheten i Barentshavet får utvikle seg. Regjeringa har gitt etter på press fra en oljeindustri som allerede har fått tildelt blokker i det aktuelle området og som ønsker seg lengre nord.

Polartorsken er spesielt utsatt ved oljesøl nær iskanten. Polartorsken og andre arter som er helt avhengig av gode oppvekstforhold rundt iskanten er skreiens viktigste matfat. Folkeaksjonens grunnpilar er å verne om skreien.

Leve Havet, leve skreien!