I likhet med Nergårdsjefen og Fiskebåt, som uttalte dette for ei tid tilbake, har vi ikke en fisk å avgi. Som et resultat av beregninger Fiskebåt har foretatt vil trålfiskere risikere et tap på inntil femti tusen kroner på årsbasis, dersom åpen gruppes torsk skal tas av toppen før fordeling til de andre flåtegruppene.

Vi i åpen gruppe har ikke en fisk å gi ifra oss. Fiskebåts forhandlinger sammen med Fiskeridepartementet, om å få tilgang til å fiske sine kvoter i britisk sektor, har vært gjort med et kvoteuttak av torskekvoten som lokkemiddel. Dette må det bli slutt på.

Fiskeridepartementet sammen med Fiskebåt må finne andre løsninger for å få avtale med tredjeland om fiske i deres soner. Kystflåten med de mindre fartøyene vil ikke lenger være salderingspost i disse forhandlingene, vi har behov for hver eneste fisk for å kunne overleve på smulene som blir gitt oss. Når man vet at et betydelig antall fiskere er i åpen gruppe, så vet vi også at det er mange som sliter økonomisk, her er det mange fiskere som har båt, og som har familie som igjen sårt trenger å få et bedre kvotegrunnlag for å overleve.

Så igjen, VI HAR IKKE EN FISK Å AVGI.