INNSPILL: Tobias Eriksen, 11-kandidat Finnmark AP

Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Finnmark er et fylke fylt av ressurser. Ressurser vi må klare å forvalte nå, men også for framtiden. En av ressursene som må forvaltes er Finnmarks gull, nemlig fisken.

Finnmark Arbeiderparti går til valg på å sikre at ansatte innenfor fiskerisektoren har trygge og helårlige arbeidsplasser. Dette skal vi få til ved å jobbe for ordninger som belønner fiskeflåten som skal levere fersk fisk til industrien rundt hele Finnmarks kyst.

Råstoff skal fortsatt bearbeides lokalt. I Finnmark har vi mange kystsamfunn som lever av fisken, vi trenger de som drar ut på havet for å fange fisken, og vi trenger de som bearbeide fisken. Som igjen skaper ringvirkninger for hele samfunnet.

Vi trenger også at ferskfiskordningen blir ivaretatt og videreført. Dette gjør at vi får helårlige arbeidsplasser, samt sørge for at fiskerinæringen ikke blir et sesongarbeid. Dette medfører at vi får verdiskapning året rundt. Noe som er bra for fiskeriet, men også for de som tilbyr tjenester og produkter for kystsamfunnene.

Miljøet må vi også tenke på, vi må redusere CO2 utslippene fra fiskerinæringen. Finnmark Arbeiderparti ønsker at fylket skal være en støttebjelke for at det skal etableres flere utslippsfrie fartøy. Men for at dette skal være mulig trenger vi strøm og ladeinfrastruktur i alle fiskerihavner i Finnmark.

Så jobber du innenfor fiskerisektoren i Kirkenes, Vardø, Vadsø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Gamvik, Honningsvåg, Havøysund, Hasvik eller andre kystsamfunn i Finnmark. Da er Finnmark Arbeiderparti partiet for deg til valget 2023.

Valget er ditt, godt valg.