LEDER, uke 51

Med 2021 i bakspeilet kan vi nok en gang ta juleferie i trygg forvissning om at våre beste år fortsatt ligger foran oss. I både fiskeriene og journalistikken er det en god følelse. Å vite at man var bedre før er ingen trivelig tanke, selv om noen hver sikkert har gylne minner til tider da alt var enklere.

Både avisbransjen og fangstnæringene har gjennomgått en revolusjon hva teknikk angår. Digitaliseringen har påvirket disse bransjene på akkurat samme måte som resten av samfunnet, og gjort oss i stand til å gjøre mer med færre folk på kortere tid.

Før måtte vi sende en journalist ut til den ytterste nøgne ø, reise hjem og fremkalle bilder og skrive historien, for deretter å vente ei uke på å se den publisert. I dag gjøres intervjuet per mobil, kanskje langt til havs, illustrert med mobilfoto tatt av kilden selv og publisert på direkten. Det har utvilsomt gjort mediebransjen bedre, samtidig som noe har gått tapt.

På samme måten har båter, motorer, navigasjonsutstyr og fiskeletingsteknologi gjort fiskerinæringa til framtidsnæringen fremfor noen. Der det før måtte et helt arbeidslag til for å bringe fisken på land, gjøres samme jobben i dag av en eller to personer. Har noe gått tapt? Åpenbart. Er det noen som ønsker seg tilbake til gamle dager? Neppe.

Den beste avisa er ennå ikke laget, og det beste sjøværet er ennå ikke gjort. Fremtiden ligger foran oss.

God jul, alle sammen.