Per Sandberg, fiskeriminister

Fiskebåter skal eies av aktive fiskere. Gunnar Klo-saken er et unntak.

La meg berolige alle som nå er bekymret. Deltakerloven står fast. Det er kun aktive fiskere som kan eie fiskebåter.

Loven åpner opp for at vi i særskilte tilfeller kan gi dispensasjon. Bedriften Gunnar Klo på Myre er i en slik situasjon. Gunnar Klo har drevet fiskemottak siden 1920-tallet. Bedriften er minoritetseier i en fiskebåt. Hovedeieren ønsker nå å selge seg ut, og Gunnar Klo ønsker å kjøpe. Hvis båten selges til eksterne aktører, er det fare for at den ikke lenger vil levere fisk til Gunnar Klo. Til sammenligning drives de tre konkurrerende fiskeanleggene på Myre av aktive fiskere. De får fisk fra egne båter.

Dette er bakgrunnen for at vi gjør et unntak for Gunnar Klo. Slike unntak har også andre regjeringer gjort, blant andre Stoltenberg II i 2013. Jeg registrerer også at Øksnes-ordføreren, som er fra Arbeiderpartiet, støtter vår avgjørelse om å gi Gunnar Klo dispensasjon.

Avgjørelsen betyr ikke at det er fritt frem for andre fiskeribedrifter. Senest denne uken ga jeg avslag til en annen bedrift som søkte unntak fra deltakerloven.

Unntaket betyr heller ikke at det vil bli lettere for utlendinger å kjøpe seg inn i norske båter og kvoter. Utenlandske statsborgere kan ikke eie mer enn 40 prosent i fiskefartøy, verken direkte eller indirekte.

Regjeringen er opptatt av å gi gode, forutsigbare rammevilkår som kan bidra til en konkurransedyktig norsk fiskeindustri som videreforedler fisken på land. Det er akkurat hva vi ønsker å bidra til i dette tilfellet.