Vi hører stadig oftere at klimaendringene skjer hurtigere enn forventet, og at vi derfor må øke tiltakene for at vi (Norge) skal nå vedtatte mål for reduksjon i klimagassutslipp. Våre valgte politikere synes å ha større fokus på at Norge skal nå sine reduksjonsmål, enn at de globale utslippene må reduseres. Tiltak som gir nasjonalt redusert utslipp, men globalt økt utslipp gir negativ klimagevinst. Ola Borten Moe er en av få sentrale politikere som evner å formidle dette.

Vi har også en voksende befolkning i verden, og det å produsere nok mat til denne, gir enorme klimagassutslipp. Nå er det slik at jo lengre nede i næringskjeda vi henter menneskematen, jo mindre utslipp, men vi har nok ennå et stykke igjen før planktongrøt og vegetarmat blir hovedrettene.

Derfor må vi øke produksjonen av høyverdig animalsk protein med så lite klimapåvirkning som mulig. Og her stiller oppdrett av fisk i åpne mærer i egen klasse. Her har vi alle tiders mulighet til å brødfø svært mange med alle de nødvendige proteinene, omega-3 fettsyrene, D- og B-vitaminene, samt det vi trenger av jern, selen og jod. Alt dette i en fisk, helt uten miljøgifter og helt uten antibiotika- eller medisinrester. Og en fisk, som gjennom naturlig avl, og ikke med gen-eksperimentering, har utviklet gode helse- og vekstegenskaper.

Og biproduktene fra åpne oppdrettsanlegg gir oss, i tillegg til en kickstart for en stor karbonbindende planktonproduksjon, en mulighet til ytterligere klimagassreduksjoner. Ved å etablere tareanlegg plassert slik at taren kan nyttegjøre seg næringssaltene fra anleggene, vil bindinga av karbon bli betydelig.

Det viser seg også at når man tilsetter denne taren til storfefor, så reduseres utslippet av metan-gass i kjøtt- og melkeproduksjonen. En gass som har et oppvarmingspotensiale som er ca. 30 ganger større enn CO2, så å redusere metanutslippene er svært viktig.

Men, i stor grad er det politikerne som avgjør hvordan vi skikker vårt bo, og vi får de politikerne vi velger inn. Det skal bli interessant å se om velgerne ønsker seg disse «ryk og reis»-politikerne og disses «sjelikere». Eller om vi skal ta miljø- og klimautfordringene på alvor.

Kanskje vi har dårlig tid?