Innspill

Registrerer at herr Tøllefsen er bekymret for sin framtid med hensyn til fordelingen av fiskerettigheter. Jeg deler hans syn, men er uenig i hans framstilling av virkeligheten, skriver Harald Asbjørn Johansen.

Alle skjønner nå at det hele handler om hvem som skal få høste av havet, i et desperat forsøk på å sikre seg rettighetene og unngå at det skal komme ei omfordeling av fiskeressursene, gir han så råd om hvem man bør stemme på til høstens valg.

Jeg takker for rådet, er selv i tvil hvem jeg skal stemme på, men en ting er sikkert, jeg ønsker ikke å gi min stemme til politiske partier som ikke er villige til å endre på fordelingen slik den er i dag. Han nevner her også at det har vært fisket lite av åpen gruppekvoten i år. Det er nok riktig, men synes det blir noe lettvint å peke på det når vi vet at særlig Torsk har vært lite tilgjengelig for denne flåten samt dårlig vær og vanskeligheter med å skaffe leveranse.

Var selv i en situasjon der det nærmest var utelukket å skaffe leveranse når tilgjengeligheta var best. Jeg har et ønske om at fordelingen av Torskerettighetene må komme den minste flåten til gode, både Åpen gruppe og Lukket gruppe. Så kan man jo si at dette vil få konsekvenser for deler av flåten, ja det vil det, Trål og Stor Kyst må få mindre til fordel for den mindre kystnære flåten. Så er jeg jo enig i Tøllefsens råd om at det også bør kunne fiskes på andre fiskeslag, ja han kan jo selv fiske blant annet Brosme, det kan jo også Tøllefsen gjøre med sine båter. Håper også at påtroppende Fiskeridirektør ikke lar seg presse til å komme med fordelingsråd til neste års kvotefordeling slik som avtroppende Fiskeridirektør framla i desember siste år, at åpen gruppe skulle bli tilgodesett med åtte tonn torsk.

Det var intet mindre enn et hån mot ei viktig flåtegruppe.