Innspill Nils Skagen

Jeg leste innlegget om trålkvoter publisert på Kyst og Fjords nettsider. Her stod det blant annet hva en trålfisker tjener i forhold til en industriarbeiderlønn, skriver Nils Skagen.

Jeg synes det er litt feil vinkling når Torbjørn Trondsen trekker bare frem brutto på ca kr 1.200.000 mot ca kr 583.000. Det han ikke skriver, er hvor mange timer en trålfisker jobber for hvert døgn (dag) det vil si av 24 timer.

Han jobber 12 timer fast for hvert døgn + enkelte dager med overtid som kan være alt fra 1-4 timer ekstra. Så da kan han komme opp ca 16 timer for døgnet når det er mye fisk som skal produseres.

Skal man måle det opp mot en landarbeider som normalt jobber ca 7,5 timer for døgnet, så synes jeg det blir på litt feile premisser. Når vi snakker om en landarbeider som jobber ca 37,5 timer for uka mot en trålfisker som jobber alt fra 84 til ca 100 timer for uka i snitt ca 90-93 timer.

En trålfisker jobber ca 6 mnd for året det vil si ca 2580 timer hvis man regner 14,5 timer pr døgn (dag) x 178 dager som da er 6 mnd = 2580timer, mot en vanlig landarbeider som jobber ca 2160 timer for et helt år, hvis man regner 7,5 timer x 24 dager x 12 mnd = 2160.

Hvis man da regner videre så blir det at en landarbeider har bedre timelønn enn en trålfisker. Dette er litt annet syn på hva en trålfisker tjener kontra en industriarbeider Jeg har selv jobbet med begge deler.

Synes dette burde komme frem når slike ting skrives.