Innspill: Jon-Atle Bjørnø, leder, Sørøy/Loppa Fiskarlag

Igjen registrerer vi i Sørøy/Loppa Fiskarlag at Sørvær havn er glemt når det nå kom ett lite milliondryss til diverse havner langs kysten.

Sørvær havn vart utbedra på 60-tallet og siste rest av molo ble ferdigstilt på midten av 70 tallet, siden dette er ingenting blitt gjort med havna. Den norske kystfiskeflåten har hatt ei rivande utvikling siste 20 åra som følgje av strukturering og utviklinga i fiskeria. Dette gjør at kystfiskeflåten i dag består av større og djupere fartøy. Den tid havna vart utbedra for over 50 år siden så fiskeflåten heilt annerledes ut enn i dag og havna var djup nok. I dag er havna totalt utdatert og storparten av den større kystfiskeflåten flyter ikkje inn i havna på en forsvarlig måte. Havna er for grunn ved kaia til fiskebruket og i tillegg er den for grunn i innseglinga til fiskebruket, noko som gjør at det er vanskelig og snu ved kai og stor fare for bunnberøing ved avgang og ankomst. Sånn som havna er nå er den for grunn og trang til at større fartøy kan snu på en forsvarlig måte og en vil måtte bakke seg 200 meter ut havna for å kunne snu. Dette gjør at havna pr dags dato er ubrukelig for større kystfiskefartøy i alt annet enn blankstilla.

Sørvær er ett høgst levende kystsamfunn med god satsing innen fiskeri både på sjø og landsida. En har fått mange nye fartøy til bygda deriblant to nybygg, og flere kan være på vei. Lerøy som driver fiskebruket på Sørvær ønsker å satse videre der ute med ferskfisk og filet, grunnen er Sørvær sin unike plassering med tanke på blodferskt råstoff av høg kvalitet. Det som skjer nå er at det meste stopper opp, ingen vil satse noko i ei hamn som var utdatert for over 20 år siden. Sørvær havn må oppgraderes ellers kan det bety kroken på døra for ett heilt samfunn.

Sørvær havn er ett gryteklart prosjekt, Hasvik Kommune har fått godkjent alle planer for Sørvær havn og alle høringsrunder er avsluttet. Det eneste som mangler nå er bevilgninger til prosjektet. Får en bevilgninger og får satt i gang med havna vil snøballen begynne og rulle, en får nye kaier for sjarkflåten og en får sårt tiltrengt kaiplass for den større fiskeflåten. Pr dags dato er det stor mangel på kaiplass og havna er sprengt på kai kapasitet, i sesong er det heilt uholdbare forhold der folk må klatre imellom båter. Må det gå liv før en får utbedra noko?

Lerøy kommer til å fortsette med sine planer for oppgradering av fiskebruket, dette ligg nå på is fordi det er for usikkert med dei forhold som er i havna i dag. Bygdas siste tilvekst på flåtesiden Stormhav kan få levere som planlagt på Sørvær på høstene, sånn som det er nå så tør en ikkje. Det er så grunt ved kaia at en står der på fjære sjø, og i innseglinga har en 20 cm vann under kjølen. Det sier seg selv at dette ikkje går på høstene i mørke og dårlig vær. Det er synd at politikere med ett snevert syn og null sans for konsekvenser skal få ødelegge så mye for ett lite lokalsamfunn!

Sørøy/Loppa Fiskarlag har jobba for Sørvær havn nå i fleire år, også før eg kom inn i Fiskarlaget. Eg personlig har jobba igjennom alle mulige kanaler, både som Fiskarlagsleder, Politiker og Fiskebåteier. Det eneste vi og eg har opplevd er fagre løfter og tomme ord. Og det siste stikket nå der Sørvær havn ikkje var nevnt med ett ord i dei siste bevilgninger eller NTP får begeret til og renne over. I alle møter eg har vært med på er det dei samme orda. Dette er ett godt prosjekt og dette må vi få til, driv dere bare og lyg til oss for å få oss til og holde kjeft? Nok er nok! Fiskerne og lokalbefolkninga her ute er forbanna! No krever vi ett svar.

Vi utfordrer sentrale Politikere og departementer med dette til og komme med gode begrunnelser for dei valg som er tatt. Så vi har ett spørsmål til:

– Fiskeriminister

– Samferdselsminister

– Næringskomiteen

– Fiskeridepartementet

– Samferdselsdepartementet

Er dette bare en pinlig forglemmelse eller driv dere med seigpining?

Skal Sørvær leve eller dø som lokalsamfunn, uten havn er det nok det siste alternativet som kommer til å skje dessverre. Men vi skal ikke dø i det stille det kan eg love!