Per Henriksen, Finnsnes

Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

I mars skrev Folkebladet at Statsforvalteren i Nordland omgjorde vedtaket om dispensasjon for å etablere torskeoppdrett i Senja kommune. Nå har Nergård Senja AS fått tillatelse til å drive torskeoppdrett i Gryllefjord.

Nergård sin søknad gjaldt endring fra levendelagring av villtorsk til oppdrettstorsk. Der er visstnok en til oppdretter som har gjort det samme og gått inn samme bakdøra i Senja kommune.

Betyr det at Nergård med flere har funnet endelig løsning på:

  • Flere oppdrettstorsk enn oppdrettslaks rømmer enda det totalt finnes bare en brøkdel torsk i forhold til laks!

  • Det har vært kun èn rømming av torsk der det var uhildet telling av torsk før rømming og etter rømming. Her var det under èn prosents gjenfangst.

  • Oppdrettstorsk gyter i mærene, og kan dermed befrukte villtorsk utenfor mærene.

  • Oppdrettstorsk søker villtorsk og dermed deres gyteområder, blander seg og svekker villtorsken.

  • Oppdrettstorsk fanges nå ute i havet sammen med villtorsk.

  • Kysttorsk lever i samme fjordene som oppdrettstorsk.

  • Sykdom: Francisella noatunensis. Denne sykdommen lever inne i cellene på torsken. og kan ikke behandles med antibiotika. Som dessert kan nevnes torskelus og skottelus, sistnevnte smitter over på de fleste arter!

  • Osv. osv...

Jeg ber nevnte oppdrettere, statsforvalter og ordfører i Senja kommune om å komme med hemmeligheten som opphever alle disse risikofaktorene!

For det er vel ikke bare å omgjøre/erstatte vedtak fra å ha fanget villtorsk i mære, til å erstatte/putte seks-syv generasjoner «replica» oppdrettstorsk i samme hav?