Skjalg Hamnes, Kommunestyrerepresentant, Evenes Senterparti

Siden desember i fjor har tonnevis av laks og annen sjømat blitt transportert med fly direkte fra Harstad/Narvik lufthavn, Evenes og ut i verden. Verdensrekorder har blitt satt og nå melder Perishable Center Nord (PCN), som håndterer fisken på flyplassen, om behov for ytterligere utvidelse. Fra 4 fly i uken, ser de nå for seg en økning til 12-15 ukentlige avganger; da trenger de større hall. Samtidig som passasjertrafikken tar seg opp igjen etter pandemien melder også behovet seg for egen oppstillingsplattform for fraktflyene for å få plass til alt.

Kommunestyret i Evenes støtter enstemmig opp om satsningen og har i første omgang spilt inn ønske om fylkeskommunal støtte til satsningen gjennom regional transportplan. Ordfører i Harstad, Kari-Anne Opsal har også hevet seg på ballen og løftet saken til stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Ap, da han nylig var på besøk i regionen. Responsen fra Myrli var svært skuffende, som ikke lover en eneste krone til saken over statsbudsjettet. Dette er alt for dårlig!

Behovet for å frakte fisken direkte fra lufthavnen er helt klart tilstede. Den er viktig for næringen, som får levert fisken raskere til markedet, og dermed får bedre pris på fisken. Dette fordi kvaliteten blir langt bedre, da man sparer 35-45 timer i frakttid, siden man slipper å sende fisken på trailere fra regionen og helt ned til Oslo eller Helsinki. En slik satsning er ikke minst viktig for regionen og landsdelen, da den vil tilføre nye arbeidsplasser, samtidig som mer av kapitalen fra næringen beholdes i Nord-Norge fremfor i Oslo og Helsinki. Samtidig, vil en slik satsning gi økt lønnsomhet for næringen, med bedre pris for fisken, som igjen kan bidra til ytterligere utvikling og flere arbeidsplasser. I tillegg er det viktig for trafikksikkerheten, da vi får langt færre trailere på de norske veiene. Som for øvrig igjen bidrar til mindre slitasje og vedlikeholdsbehov på disse.

At et parti som Ap, som snakker varmt om å få folk ut i arbeid, ikke vil være med på å gi penger til et slik tiltak som nettopp fører til flere arbeidsplasser, er forunderlig. De burde heller ha bejublet dette. Å gjemme seg bak at Avinor er et eget aksjeselskap, er en dårlig unnskyldning for å ikke bruke penger på dette. Da det faktisk er staten som eier Avinor og helt fint kan komme med penger til et slikt tiltak. På samme måte som man har kommet med penger i milliardklassen til både «Ny by – ny flyplass» i Bodø, og Polarsirkelen lufthavn i Mo i Rana. Det er også helt sikkert mulig å få til et samarbeid om finansiering av dette mellom staten, oppdrettsselskapene, som eier PCN, Avinor, og fylket for å få dette på plass.

Så ser jeg det i enkelte kommentarfelt kommer anklager om at det ikke er plass på Evenes til å få bygget dette. Til dem vil jeg bare avfeie den kritikken momentant. Det er faktisk god plass til å få dette på plass. Nord for Kato-Air-hangaren, som benyttes til pakking av fisken, er det god plass til både hangar og oppstillingsplass og mere til. Ikke minst om man lager utfyllingen i Langvannet, som det er regulert for i reguleringsplanen for flyplassen. Da er det hele 127 dekar å boltre seg på; så plass er det nok av.

Å bruke offentlige midler på hangar og flyoppstillingsplass for fraktfly på Evenes vil være vel brukte penger og en viktig satsning oppdrettsnæringen, og aller viktigst, for hele regionen, ikke bare Midtre Hålogaland, men også hele Nord-Norge. Nå må pengene på bordet og arbeidet settes i gang.