Leder i Kyst og Fjord

Statsministerens nye forslag til grunnrentebeskatning av havbruksnæringen vil neppe stilne stormen rundt det omstridte forslaget – selv etter at næringen har fått satt seg inn i endringene.

Satsene er redusert fra 40- til 35 prosent samtidig som bunnfradraget i det nye forslaget er satt til 70 millioner kroner. Inntektsgrunnlaget skal i tillegg baseres på markedsverdi på merdkanten, som selskapene selv setter for 2023.

Det nye forslaget gir i så måte en ikke uvesentlig skattebesparelse i forhold til det opprinnelige forslaget. Men i kjølvannet av Høyres landsmøte der regjeringens grunnrenteforslag ble avvist på et nærmest generelt grunnlag, vil denne friseringen av grunnrenten neppe mildne stemningen blant havbrukerne.

På Oslo børs kom de første reaksjonene omtrent umiddelbart gjennom et jevnt fall for samtlige børsnoterte lakseselskap. Verdien på SalMar falt til eksempel med 2,4 prosent omtrent før statsminister Jonas Gahr Støre var ferdig med å legge fram det nye forslaget på en pressekonferanse tirsdag morgen klokken åtte.

Dersom regjeringen hadde satset på et bredt forlik etter å ha pyntet på forslaget, har de nok bommet stygt. Dette forslaget vil utelukkende bli oppfattet som en blåkopi av det opprinnelige forslaget, men med slitt svakere blekk. Derfor går vi framtiden i møte med fortsatt stor usikkerhet både blant havbrukerne så vel som næringene rundt.

Det er dårlig nytt for kysten.