DEBATT, Lena Amalie Hamnes

Lytt til flertallet av medlemmene i Arbeiderpartiet

Lytt til flertallet av fylkeslagene i Arbeiderpartiet. (11 av 15)

Lytt til samtlige av landets fiskeriorganisasjoner.

Lytt til Havforskningsinstituttet og alle miljøfaglige råd.

Lytt til Nordland Arbeiderparti

Og ikke minst

Lytt til samtlige kommuner i Lofoten:

Legg vekk konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Vi i Arbeiderpartiet skal nemlig vinne valg, først i 2019 og deretter i 2021.

Når vi på grasrota, og jeg som ordførerkandidat i en Lofot-kommune, nå skal møte folk i valgkampen vil vi stå skulder ved skulder med fagbevegelsen og snakke om arbeidslivspolitikk, sosial dumping, sosial boligpolitikk, heltidsstillinger i eldreomsorgen, fiskeripolitikk som gagner landet, skolemåltid til ungene våre, utjevning av forskjeller, seriøsitetskrav i arbeidslivet, bærekraftig næringspolitikk, en offensiv miljøpolitikk, samferdselspolitikk og usosiale innstramninger av eksempelvis arbeidsavklaringspenger - for å nevne noe.

Vi ønsker å snakke om viktige saker som skiller oss fra H, Frp, V og KrF i regjering og borgerlig styre i mange kommuner. Vi ønsker å gjøre en forskjell!

Vi ønsker ikke å bruke tida på å forsvare et vagt kompromiss som innebærer konsekvensutredning etter petroleumsloven av et av verdens mest verdifulle fiskefelt på Røsthavet.

Vi ønsker ikke å bruke tid og politisk kapital på en sak det uansett ikke er flertall for - uansett politisk gruppering nasjonalt.

Nå har vi i Arbeiderpartiet sjansen.

Til å være tydelige. Til å vise vei.

La oss bruke denne sjansen og vedta å legge vekk konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja.

Lena Amalie Hamnes,

Ordførerkandidat AP, forfatter og blogger (nakenutenfisk.no )