Terje Soløy Leder i Vardø SP

Uansett så er en hel kyst i opprørsk stemning, og ønsker statsråden til en viss plass.

Maken til sentraliseringspolitikk skal man lete lenge etter.

Raseringen av en langstrakt kyst startet ikke nå, med Statsråd Sandberg. Nei det er en mye lengre historie, som kan spores helt tilbake til tidlig på nittitallet. I snart 30 år har man sett ikke bare en nedbygging, men snarere en rasering av kysten. Flere fiskeristatsråder har vært i posisjon til å endre dette, hvor Sandberg er nr. 11 i rekkefølgen. Men ingen har evnet å reversere en negativ utvikling, de har bare latt det skure å gå, for så å håpe at alt går seg til.

Fra år 2000, med Svein Ludviksen som Fiskeriminister tillot man en utvikling med omsetting av kvoter. Denne utviklingen fikk en galopperende effekt, og hele næringen er nå gjennomsyret av kynisk grådighet og egoisme. Det er faktisk kommet så langt at millionærer nå kan sitte og spille monopol med kvoter og konsesjoner, hvor den som har mest penger til slutt blir sittende som vinner. Og ikke en eneste en av dem står fram for å ta et samfunnsansvar. For dem er det et fremmedord som ikke betyr noe.

Og man skal være oppmerksom på at noen av disse selskapene som nå sitter på de fleste rettigheter faktisk har 10 – 12% utenlandske investorer på aksjonærlisten. Hvordan kan dette skje uten at noen hever øyenbrynene og er kritisk til en slik utvikling, som igjen er i strid med Norsk Fiskerilovgivning.

Fiskeriminister Per Sandberg må forstå at en ytterligere uthuling av leveringsforpliktelser kan bli oppfattet som en rikspolitisk skandale, og en svekkelse av den nasjonale beredskapen.

For det er faktisk slik at den beste beredskapsfaktor man har, det er bosetting. Og da må det sørges for å opprettholde en trygg bosetting langs kysten hvor man faktisk lever av de ressursene som er nærmest, fisken i havet. Hele Norge er totalt avhengig av livsdyktige lokalsamfunn langs hele kysten. Da er rasering et dårlig trekk herr Sandberg.

Nå er en hel kyst i harnisk og i opprørsk stemning, og ordføreren i Hammerfest har tatt til orde for et nytt organisert kystopprør. Det må i så tilfelle bli et opprør med solid fransk stil, skal det ha noen effekt.

Statsråd Sandberg har ennå mulighet til å gjøre noe, men med den politikken som føres av dagens Regjering, så er det vel ikke annet å vente enn mer sentralisering.

Astrid Lindberg har så klokelig sagt at politikere som slutter å lytte til folket må skiftes ut.

Godt at det da er bare et halvt år til valg igjen.