INNLEGG: Tom-Christer Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre

Nær sagt alt som kommer etter denne setningen er ikke til troendes. Jeg vil benytte anledningen til å komme med en generell leseveiledning: Du kan rett og slett ikke tro på det Iversen skriver. Heller ikke denne gang.

Les Iversens innlegg her: "Høyre skroter rekrutteringsordningen for unge fiskere".

Han påstår at Høyre skroter rekrutteringsordning, fordi det står i kvotemeldingen. Ingen av delene er riktig. Han mer enn antyder at rekrutteringskvoter heretter ikke vil bli tildelt, men at de må kjøpes, siden de ikke vil finnes.

Det er også rett og slett tullball. Ja det er et sterkt ord, men nå må etter hvert Iversen tåle å høre det; han farer med velkalkulert, ja hva skal man kalle det når det ikke er sant, og han burde vite det?

Churchill sa en gang han ble tatt i noe tilsvarende; «det var ikke en løgn, det var en terminologisk unøyaktighet». Iversens terminologiske unøyaktigheter begynner å bli mange. I disse dager bør vi politikere stille høyere krav til vår nøyaktighet og vår terminologi.

Kvotemeldingen følger opp anmodningsvedtak i Stortinget gjennom å foreslå en ny rekrutteringsordning. Altså nettopp det Iversen påstår den ikke gjør. En går i stor grad bort fra kvotelotteriet, og etablerer en ordning der ALLE fiskere under aldersgrensen får et kvotetillegg i åpen gruppe. Gratis.

I tillegg vil der være en mindre rekrutteringskvote på toppen av dette som der fortsatt vil bli utdelt et begrenset antall av, og som vil være tidsbegrenset. Gratis.

Alt dette står i klartekst i kvotemeldingen. Hvorfor Iversen forsøker å gi inntrykk av at der ikke skal være en slik ordning lenger, kan man bare spekulere i.

Dagens ordning med rekrutteringskvoter uten tidsbegrensing, er ikke en bærekraftig løsning. Vinnerne i dette lotteriet får gull, taperne får ingenting. Blir forslaget vedtatt får alle en rett til kvotetillegg - alle får.

Alle ungdommer får muligheten til å bygge seg opp, og det skjer i åpen gruppe, slik at inngangsbilletten blir lavest mulig. Rekrutteringskvotene spiser heller ikke lenger litt mer av lasset for andre yrkesfiskere hvert år, slik som det er nå.

Oppsummert er forslaget da både at der vil være rekrutteringskvoter og at rekrutteringskvotene/kvotetillegget vil være gratis. Dersom kvotemeldingens forslag vedtas, altså. Den er nå til behandling i Stortinget som kjent.