Til ansettelsen av Fiskeridirektøren vi jeg si at følgende: Stortingsrepresentanten Fylkesnes tviler på at ansettelsen har gått riktig for seg og at det ikke er sikkert at den riktige representanten er ansatt.

Her må en stole på at de har fulgt vanlige prosedyrer og at de har funnet en som klarer å få til resultater i jobben. Det er ikke en enkel oppgave å tilfredsstille alle parter i denne næringen. Det er derfor betryggende at de har funnet en person med røtter på kysten i nord. Det samme gjelder den nye fiskeriministeren. Dersom målet er å utvikle næringen til beste for folk som bor på kysten så er det viktig at de har sine røtter her. Du vet at du må holde tunga rett i munnen dersom du skal overleve som byråkrat her oppe. De får snart passet påskrevet dersom sambygdingene ikke er fornøyde med det de foretar seg. Jeg har stor tro på nevnte person og det samme gjelder den nye fiskeriministeren.

Når det gjelder «konflikten» mellom kystfiskerne og stor kyst så har jeg registrert at stor kyst leverer mesteparten av sitt kvantum utenom de ordinære sesongfiskeriene og at de på denne måten holder liv i fiskebrukene. Jeg skal videre beskrive hvordan vi opplever situasjonen fra mitt ståsted på kysten. Etter en tilbakelagt periode med små dårlige båter, trange lugarer, usikker lønnsomhet, har vi nå skikkelige båter, god plass, gode hjelpemidler og ikke minst, god fortjeneste for båt og mannskap. Resultatet er at en trygt kan anbefale ungdommen å satse på fiskeryrket.

På øya vår har vi et fiskebruk som i vintersesongen får råstoffet fra fremmedflåten, egen sjarkflåte og en stor-kyst båt fra bygda vår. Det er konkurranse om råstoffet og her har vi et konkurransefortrinn pga. kort avstand til fiskefeltet.

«Vår» stor kyst båt har tilstrekkelig med kvoter slik at de kan være i drift hele året. Kvotene er kjøpt dyrt i et marked hvor en kjøper båt med kvoter og hvor båten blir tatt ut av fiske.

Rederiet har dobbelt mannskap, som må til når det skal driftes hele året. Mannskapet er fornøyd for det er gode bekvemmeligheter om bord, de tjener penger og det gjelder selvsagt også rederiet. Det nyter vi godt av i bygda vår. I tillegg til det vanlige problemet, hvor ungdommen flytter til byen, barnetallet går ned, har vi skredfaren som gjør det risikofylt å kjøre på veiene våre.

Bygda kjemper mot alle disse negative utfordringene og i en slik situasjon er det trygt å ha et stor kyst-rederi med lokal forankring. Her er det slik at dersom noen fremmer tiltak som er positivt for bygda, men som krever kapital, så er spørsmålet (på den flotte dialekten vår) «Kor mykke»?

Ja det er viktig med en differensiert fiske-flåte men hos oss er det stor kyst-rederiet som bidrar slik at vi har butikk og andre nødvendige fasiliteter i bygda.

Langfjord, 02.10.20,

Kolbein Simonsen