Innspill

I et intervju med Nationen 20.08.21, sier Cecilie Myrseth følgende: «Selve symbolet på grunnlovsteksten – at fiskeressursene i Norge tilhører befolkningen – ligger i den symboltunge sjark-gruppen kalt Åpen gruppe. – Nå er det Nord-Norge og kysten sin tur. Ifølge Myrseth er de tre rødgrønne partene klar på at denne båt gruppen skal styrkes med mere kvoter»., skriver Rolf Bjørnar Tøllefsen i dette innlegget.

I spørsmål til Råfisklaget 31.08.21 om hvor mange båter det er i gruppe 2 som har fisket på torsk i år og hvor mange som har klart å tatt maksimalkvota i år, er svaret ca.2000 båter som har deltatt -Og kun ca. 70 har tatt maksimalkvota si….

I spørsmål om hvor mange som har søkt ungdomstillegget i gruppe 2 (aldersgrense 30 år) er svaret 172 stk. 172 stykker av vel 2000!

Myrseth sier i samme intervju at : «Kvotene til sjarkene i Åpen gruppe, som er særlig viktig for rekrutteringen av fiskere, skal tas fra kvotene til både kystflåten og trålerflåten».

Gruppe 2 er det altså AP og SV skal styrke med mere kvoter på bekostning av bl.a kystflåten. Da gjenstår det ennå i den gruppa 7500 tonn og 885 tonn i ferskfiskordninga dette året. Blir dette tatt? Neppe. Så hva skal styrkes? Rett nok har det vært dårlig tilgjengelig med fisk langs kysten i år, men da er jo poenget å ha en større flåte som kan ta dette.

I store deler av 80 og 90 tallet var det svært dårlig med fisk langs kysten, og vi så hopetall med ungdom som hoppet av næringen og fikk jobb i bl.a olja.

De fleste rederne, små og store som ble igjen, er de samme i dag. De holdt ut, bygde stein på stein i sine rederi gjennom tiår, og de siste årene har det gitt gode resultater. Men nå skal deler av det de brukte kapital og bygde sine rederi med rives ned. Av SV og AP. For det er ikke slik at kvotene de aller aller fleste har, er fått fra staten. For minst 10 år siden, var 98% av kvotene (totalen) omsatt minst 1 gang. F.eks på Husøy der jeg bor, og er en av de største fiskerihavnene på Senja med svært mange båter og redere, vet jeg ikke om en eneste en som har fått kvote fra staten. Absolutt alle kvoter, grunnkvoter og struktur er kjøpt.

Strukturkvotene

Da strukturen startet for snart 20 år siden (de første fikk 25 års varighet) var avtalen at den skulle tilbake til gruppa den kom fra, slik at de som bl.a ikke valgte å strukturere, også skulle få en gevinst når strukturen kom tilbake. Nå når tiden snart er inne for utløpet av de første strukturkvotene, skal SV og AP forandre spillereglene. Da er jo vi alle langs Norges kyst som har strukturert lurt trill rundt! Dette var ikke i avtalen, og hvor står dette juridisk?

Gruppe 2 som de skal styrke som de sier, var opprettet i sin tid for de som ikke var fiskere. Eks bønder (fiskerbonden) og sesongbetont arbeid som brøytesjåfører. Disse stod og står fortsatt på Blad A.

Så har du alle som selger kvotene sine, mange av de går fra gruppe 1 (der en har kvote) til gruppe 2 (der det er maksimalkvote) etter salget og fortsetter fiske der.

Det er med andre ord ikke bare ungdom der, det er ei gruppe med all mulig slags yrker, alder, pensjonister og fiskere som har solgt kvota si. Denne gruppa skal SV og AP styrke. Der ligger altså fremtiden? Så skal de som har det som 100% levebrød på båter med fartøykvoter svekkes? Nå skapes det usikkerhet til de mange tusen fiskere som har trygge gode jobber på store og små båter! Hva slags politikk er dette?

Gruppe 3

Skal en prioritere ungdommen, hvorfor heller ikke lage en gruppe 3 der kun ungdom under 30 år får tilhøre? Så deles fisken mellom gruppe 2 og gruppe 3 (ungdomsgruppa) med skjevdeling til sistnevnte. Overføres det i tillegg også fisk fra toppen (ikke bare fra kyst) til gruppa, vil der være plenty med fisk for begge gruppene. Dette forslaget får dere fri og franko fra meg.

Svintungt å ro sjark

Når politikere i SV og AP diskutere fisk, skulle en tro at det bare fantes torsk i havet. Det er jo så mye mere enn torsk som skal opp av havet i løpet av et år, men sjarkromantikken slår inn med full tyngde der i gården uten å tenke på at vi har et krav og press for å ta opp de andre fiskesortene. Ellers har 3.land krav å fiske de kvotene vi ikke tar, og dette utgjør store eksportverdier for Norge. Og de som fisker på «disse andre fiskesortene» er primært den større kystflåten og trålerne.

Det er svintungt å ro sjark, særlig aleine, men noen starter, og det er selvfølgelig flott. Men uten egenkapital går det ikke, for båt må en ha, og det meste må en koste selv visst en ikke har kvote som banken forlanger som sikkerhet for et større lån. Men egenkapital har faktisk mange unge skaffet seg ved å være mannskap på større kystbåter og trålere. Her fungerer den større flåten som rekrutterings-båter for ungdommen.

Oppskriften på å komme seg «inn» i fisket

Så en trenger ikke kjøpe kvote visst en har klart å kjøpe seg båt. Da er det mulig å starte opp med maksimalkvote på torsk i gruppe 2. Er du under 30 og bosatt i Finnmark, utgjør maksimalkvoten og ungdomstillegget nesten 2/3 av ei vanlig gruppe 1 torskekvote under 11 meter. Og det uten at du må betale ei krone for denne maksimal kvota. Så kan en fiske sei, hyse, longe, brosme, uer, kveite, rognkjeks osv. i tillegg. Fisk for flere millioner er det mulig å fangste uten å bruke penger på torskekvote. Og bor du i Finnmark har du også rett å fiske krabbekvote. Bare den utgjør i verdi ei fisket sjark torskekvote. Og for de ungdommer med litt «tak i», som fisker på de tilgjengelige fiskeslag og har tjent godt med penger, de har vi sett kjøper seg kvote når kapitalen så er på plass. Dette for igjen å kunne kjøpe større båt og mere torsk til båten (struktur).

Flytt til Finnmark

Så sier mange, at for å få krabbekvote må en flytte til – Finnmark-. Ja, vil en virkelig ha av havet, så må en flytte der fisken, eller jobben er. Det er jo ikke slik at en fra Husøy som utdanner seg til lege forventer at staten bygger et sykehus til han der, eller ei fra Silsand utdanner seg til ingeniør i oljebransjen forventer at det blir tilrettelagt for henne oljeindustri der. En må dra dit jobbene er!!

Og når SV og AP skal svekke flåten som sysselsetter flere tusen fiskere med å frata kvoter, som har trygge gode arbeidsplasser på trålere og større kystfartøy, hvilken fremtid går disse fiskerne i møte?

Vi skal og ut av EØS sier SV. Hva med eksport av hvitfisk og laks da til EU land? Det er mange på merdekanten og lakseslakteri da som går en usikker fremtid i møte i tillegg til fiskerne. SV med Ap på laget vil sette hele fiskeri og oppdrett næringen i spill visst de skulle få makt. Dessverre.

SV sier og at fisken skal tilbake til folket, og AP sier fisken tilhører befolkningen. Er ikke vi og en del av folket? Snakk om og sette folk i bås. Det er ikke mye verdsatt de mange tusen jobbene næringen skaper langs kysten fra disse 2 partiene. Hadde vi nå enda vært vanlige, med ihht AP er vi ikke det heller….

Vil bare si til alle mine fiskerkolleger, redere og fiskere i små og store båter ved vår langstrakte kyst og folk i oppdrett næring; Lotto kan dere heller spille på Norsk Tipping enn å stemme AP og SV!

Stemmer dere ikke Høyre, stem KRF, Venstre eller FrP for en fortsatt forutsigbar fiskeripolitikk.