INNLEGG: Geir Adelsten Iversen

Kystens Tankesmie i Tromsø viser til at Norge i 2019 eksporterte 23 % mer torsk, hyse og sei (795 000 tonn) enn det kvantumet (653 000 tonn råstoff) som produseres for eksport. På dette grunnlag har undertegnede spurt fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (Dokument nr. 15:842 (2019-2020) – besvart 10.02.2020) om hva statsråden vil gjøre for å få bragt på det rene hva som er årsaken til det store sprik mellom fangsttall og eksporttall.

Geir Adelsten Iversen (SP).

Statsråden påpeker at dette har fiskeriforvaltningen «konstatert i en lang rekke år. Han viser til den offentlige utredning om «framtidens fiskerikontroll (NOU 2019: 21), som nå er på offentlig høring».

Videre heter det: «Utredningen peker på at data som fiskerinæringen i dag er pålagt å registrere og rapportere, er basert på selvangivelse og manuelle registreringer. Selv om rapporteringsløsningene oftest er elektroniske, så registreres opplysningene vanligvis manuelt i systemene uten at det stilles krav om dokumentasjon ... Til sammen gir mangelen på etterprøvbare data et handlingsrom for å oppnå uberettiget økonomisk vinning ved bevisst feilrapportering».

Konklusjonen hos statsråden er at han mener – i lys av NOU 2019:21 – at «det ikke er hensiktsmessig bruk av ressurser på det nåværende tidspunkt, å ytterligere ettergå den problemstillingen representanten peker på. I stedet mener jeg vi må tenke framover, og se hvordan vi kan sikre at ressursregnskapet vårt i framtiden blir etterrettelig.»

Dette kan en vanskelig karakterisere som annet enn en usedvanlig uansvarlig holdning av en statsråd, særlig tatt i betraktning avdekkingen av svartsalget av kongekrabbe som nylig er avdekket¨(se Intrafish 19.november 2019: «Økokrim og politi til aksjon mot svart salg av sjømat. Titalls personer, deriblant fiskere, er siktet for ulovlig fangst og salg av kongekrabber»).

Kan det skje i krabbefisket kan det også skje i torskefiskeriene. Fisket tilhører det norske folk i felleskap. Fiskeristatsråden er øverste ansvarlige for at folkets eiendom ikke margstjeles med det til følge at fremtidige generasjoner berøves det som skulle være «det daglige brød for kystfolket». Fiskeristatsråden viser ved sitt svar at han ikke har til hensikt å finne ut av det som trolig kan være tidenes største svartsalg av fiskeressurser i nyere tid.

Senterpartiet er klinkende klar her: Fiskefusk skal undersøkes og evt etterforskes. Ikke kun for å straffedømme skyldige, men i hovedsak for å dra sikre konklusjoner med hva som evt. kan være årsaken til fiskejukset. Er det regelverket som svikter eller er det håndhevingen?

Statsråden har ikke kun en rett til å regulere og håndheve fisket, men også en plikt. Hvordan regjeringen har kunnet tenke seg at «egenkontroll» er «gulle godt» er et mysterium. Statsråden fra Høyre viser ikke det fornødne ansvar. Man kan ikke toe sine hender og la et havarert system få fortsette i mange år fremover. Det skakkjørte regimet til først FrP-statsråder og nå Høyrestatsråd skriker etter nye koster. Vi i Senterpartiet står klar til å overta.