INNLEGG: Jon Erik Henriksen, daglig leder i Fiskarlaget nord

Audun Maråk og Espen Jacobsen fra Fiskebåt kom den 19.februar med det dem selv nok syntes var en nødvendig og ikke minst gnistrende god avklaring og uttalelse om Fiskarlaget Nord.

Les Fiskebåts innlegg her: Useriøst eller uvitenhet

Fiskebåt uttaler seg om så mye om dagen og de fleste skjønner nok hvor krevende det er å skulle rekke å kommentere på alt og alle. I Nord ser vi derfor mellom fingrene med småfeil og litt sjarmerende historieforfalskning fra Fiskebåt i ny og ne. Det er antagelig vanskeligere enn folk er klar over å skulle innfri til enhver tid for en havfiskeorganisasjon som har en stadig vanskeligere sak. Hvordan gjøre de få aller rikeste enda rikere på bekostning av alle dem som har minst? Det er egentlig en tryllekunst. All ære, i Nord ser vi nok bedre enn noen hvordan Fiskebåt ofte lykkes.

Les Roger Hansens utspill her: Tiden er moden for å diskutere ressursfordelinga

Av og til, når en sak er riktig dårlig, kan angrep være det beste forsvar. Er det kanskje det vi værer når Fiskebåt opptrer så uhøvisk mot Roger Hansen og Nord? Lager man et røykteppe fra Ålesund for å unngå oppmerksomhet rund nettopp ressursfordelingen? Handler også dette egentlig om trålstigen og frykten for at sjarkfiskerne og befolkningen i de mange små samfunn langs kysten skal komme ut av husene sine, og kvotehungrig som de er spise opp, eller enda verre, skjære filet av større andeler av trålkvotene? Det skjer i liten grad.

På onsdag gikk det i alle fall såpass over styr for Fiskebåt, som kanskje fremstår en smule overtent i denne saken, at det er greit å få rettet opp i et par forhold. Selv om hensiktene med utspillet fra Fiskebåt sikkert er folkeopplysning, fremstår uttalelsen også som en nedsettende uttalelse om Roger Hansen og Nord. Det er uheldig, og siden vi antar at Fiskebåt ikke har hatt til hensikt å sverte Nord, så skal vi rette opp i de forhold som kan gi den interesserte leseren galt inntrykk.

For det første, uttalelsen Roger Hansen gjorde den 13.februar, der han mener tiden kan være moden for en ny debatt om kvotefordelinga, er både seriøs og kompetent. Så er det avklart. Utspillet fra Hansen er heller ikke et resultat av dårlig organisasjonskultur. Det er vel neppe nærliggende at et seriøst og kompetent utspill har sitt opphav i dårlig organisasjonskultur?

Så antyder Fiskebåt, med glimt i øyet vil vi tro, at Roger Hansen ikke skjønner årsakene til justeringene mellom de ulike gruppene i Finnmarksmodellen. Det har vel formodninger mot seg at vi ikke skjønner noe i Nord, når vi som det påpekes var med på et møte med Fiskeridirektoratet om saken. Eller mener Fiskebåt at hele apparatet i Fiskarlaget Nord er inkompetent? Luringer sier vi bare, med glimt i øyet, dere sier ting mellom linjene. Bra vi så det, og fikk rettet det opp.

Det er på ingen måte utenkelig at det kommer en diskusjon om ressursfordeling i nær framtid. Med utspillet fra Fiskebåt kan vi kanskje si at debatten er i gang. Det trekkes frem oppryddingen i Finnmarksmodellen som har bidratt til å flytte kvoter. Mange er ikke enige i at de skal miste kvoter, andre konstaterer at de har fått mer. Ressurskompromisset er utfordret. Så skal kvotesystemet endres, i den forbindelse kan det godt komme opp diskusjoner av ressursfordelende karakter. Vi er klare. Deretter kommer riksrevisjonen med sin rapport, også denne kan rokke ved legitimiteten til ressursfordelingskompromissene. Og da har vi ikke engang nevnt støyen rundt plikttrålerne og hvordan de leverer i forhold til opprinnelige intensjoner. Er dette et godt argument for at ressursfordelingen skal ligge fast?

I Nord forventer vi god og saklig diskusjon når ressursfordelingsdebattene eventuelt kommer. Vi ser frem til harde dragkamper med havfiskeorganisasjonen når vi jobber for omforente og aksepterte resultat som kan bidra til stabilitet og forutsigbarhet for hele næringen.