LEDER, uke 21

Fiskeribedriften Sufi AS skal i år teste ut den mindre billedskjønne isgalten. De kommende ukene regner de med å få inn et bra parti av fisken som i all hovedsak enten går over rekka eller males opp når den er tatt i land. Faktumet er imidlertid at isgalten er en fantastisk matfisk. Dessverre er det stort sett bare et fåtalls fiskeentusiaster som er klar over det. De som har fått smaken på delikatessen har til gjengjeld kun godord å si om fisken. Både i konsistens og smak. Ja mange rangerer isgalten helt i toppen når de skal bedømme fisk.

Prosjektet Sufi er i gang med bør få stor oppmerksomhet. For dette er en ressurs som over hodet ikke har noe i kverna å gjøre. Derfor er det å krysse fingrene for at bedriften lykkes, både med å bygge marked og ikke minst få en pris som gjør at den kan bli kommersielt interessant i årene som kommer.

Kunnskapen om isgalten er ikke all verden, og det finnes lite tallmateriale å bygge en ny kommersiell art på. Det er likevel å håpe at den nå kan få sin velfortjente plass og bli en liten bit av fiskerinæringen.

Fiskekjøperne har i alt for liten grad jobbet med å få «restfisk» ut på markedet. Isgalten deler skjebnen mange andre fantastiske matfisker opplever som rødspette og brosme. Ofte ender de fåtalls fiskene som kommer opp på kaia rett i kverna, ettersom få er interessert i å gjøre noe ut av disse fiskeslagene. Fiskeindustrien bør derfor jobbe med et mottakssystem som også ivaretar denne delen av fangsten. Det er selvsagt enklest å kverne de fire fem «ufiskene» som kan komme med i fangsten, men det er for galt at god mat skal ødelegges. Derfor vil det være interessant å følge med hvordan Sufi klarer å håndtere isgalten.

Folk med vett på god fisk tar gjerne med isgalten hjem. Det burde industrien greie å gjøre butikk av, mener Kyst og Fjord i denne ukes redaksjonelle leder.