På bakgrunn av de siste opplysninger som har fremkommet rundt arbeidet med kvotemeldinga, og øverste ledelse i Norges Fiskarlag sin handtering av saken og påvirkning av næringskomiteens arbeid og avgjørelse så har ikke fiskerne i nord lenger tillit til leder Kåre Heggebø.

Man har med dette forledet medlemmene i næringskomiteen til å ta en avgjørelse på feil grunnlag da verken Nord Fiskarlag, som utgjør ca 50 % av medlemsmassen, eller landsstyremedlemmene var gjort oppmerksom på dette før det kom fram i media.

Når Nord utgjør ca 50% av medlemsmassen, stiller vi spørsmålstegn ved om våre folkevalgte politikere i ett av verdens beste demokrati, virkelig kan stille seg bak den avtalen som nå er gjort, når det viser seg at den er basert på ett forslag utformet uten forankring i organisasjonen som har fremmet det.