Norske fiskerier – et historisk tilbakeblikk på utbytting, velstandsøkning og industrialisering