INNSPILL: Edvin Dagsvold, Hønseby

For noen år tilbake hadde kyst-Norge en stor kystflåte av mindre båter som opprettholdt flere hundre arbeidsplasser i kyst og fjordstrøkene. Det var arbeidsplasser både på havet og i mottakene på land. Pr i dag er den mindre kystflåten og de minste fiskemottakene gått mye tilbake.

Vi kan her nevne at det er ca 28 fiskemottak som er nedlagt bare i Vest Finnmark. Også i resten av Nord Norge lider mottakene samme skjebne. Det viser seg at fiskerimyndighetene vi ha bort mest mulig av sjarkflåten og de minste mottakene. Dette viser de ved å la spekulanter og storkapitalen styre fiskerinæringen.

Det er nå opp til den nye regjeringen å ta vare på distriktsarbeidsplasser og de små samfunnene langs kysten.

Godt valg!