Innspill

Nyheten er sluppet, det er planer om å danne en ny organisasjon! En organisasjon som har som formål å samle fiskere/båteiere/mannskap i en organisasjon, uavhengig av bosted, for å ivareta fiskere i kystflåten sine interesser, skriver Per-Roger Vikten i dette innlegget.

Fortrinnsvis er tanken om denne gruppeorganisasjonen at den skal erstatte dagens organisasjonsmodell i Norges Fiskarlag, som består av Fiskebåt og fylkesfiskarlag. Derfor vil det legges til rette for at vedtekter vil være slik at et Landsmøte i Norges Fiskarlag kan avgjøre om en slik gruppeorganisasjon kan tas inn som et medlemslag.

Da vil Norges Fiskarlag få en organisasjon som vil ivareta medlemmenes interesser, uavhengig av båtstørrelser.

Det går ikke å legge skjul på at en stor del av medlemmene i Norges Fiskarlag føler seg tilsidesatt slik organisasjonen fungerer i dag. Medlemmene har lojalt fulgt opp Norges Fiskarlags visjoner om fremtidens fiskeflåte, gjennom vedtak gjort gjennom hele organisasjonsapparatet. Slik har medlemmene lagt til rette for en utvikling av en moderne fremtidsrettet fiskeflåte som næringen kan være stolt av.

I forbindelse med denne prosessen har man imidlertid fått et resultat som man kan stille spørsmålstegn ved. Vi har fått en gruppe fiskefartøyer, som på folkemunne går under betegnelsen «stor kyst». Denne gruppen har, som gruppe, etablert en dobbeltrepresentasjon gjennom medlemskap både i Fiskebåt og forskjellige Fylkesfiskarlag, noe som ikke er tillatt ved personlig medlemskap.

Det virker som om Norges Fiskarlag sentralt ikke er villig til å ta standpunkt til hvor en grense for fartøystørrelse skal settes når det gjelder hvilke medlemslag man kan være organisert i.

Med en organisasjonsendring i Norges Fiskarlag der man vil ha Fiskebåt, som representerer fartøy fra 28 meter og opp, og en KystNor som representerer fiskefartøy, med mannskaper fra 28 meter og ned vil det bli en mer demokratisk saksbehandling i fiskerispørsmål, enn med dagens modell, mener jeg.

Det er jo også underlig å registrere at det fra sentralt hold er motstand mot en slik gruppeorganisasjon, med tanke på at det faktisk ikke er langt unna en av modellene som Norges Fiskarlag sentralt presenterte for få år siden, der de argumenterte sterkt for en organisasjonsendring.

En organisasjonsendring som de mente måtte gjøres om man skulle være i stand til å møte fremtiden som en representativ organisasjon for norske fiskere.

Når det gjelder modellen som Fiskarlaget Nord har lagt frem, er jo styret faktisk forpliktet til å gjøre en slik jobb, med tanke på årsmøtevedtaket, der de meldte seg ut av Norges Fiskarlag om ikke det kom endringer som kunne aksepteres.

Jeg mener at en slik modell, der fartøygruppene har klare linjer for hvordan de skal være representert, vil være en fordel for legitimiteten til Norges Fiskarlag som en organisasjon myndigheter og politikere skal lytte til.

Personlig synes jeg dette forslaget er et riktig skritt inn i fremtiden for norske fiskere når det gjelder organisasjonsmodell, og når den blir en realitet kommer jeg til å havne på medlemslistene der.

Jeg var med på å skrive under på et brev tidligere i år, der man ba om at det skulle forhandles mellom Fiskarlaget Nord og Nordland Fylkes Fiskarlag om en sammenslåing. Noe som ble avslått av et flertall i styret. Dette tok jeg til etterretning, og meldte meg ut av Norges Fiskarlag, så jeg står faktisk fritt til å melde meg inn om KystNor vil bli en gruppeorganisasjon i Norges Fiskarlag, eller ikke.

At enkelte tillitsvalgte, både i styret i Nordland Fylkes Fiskarlag og Landsstyret i Norges Fiskarlag, velger å karakterisere meg, og de andre 29 underskiverne som «uføretrygdede, pensjonister og ubetydelige» forsterker bare mitt syn på at en endring må til innad i organisasjonen. En endring med «nye» koster, som kan ivareta våre interesser på en konstruktiv måte.