LESERBREV: Geir Adelsten Iversen, Finnmark Senterparti

EØS-tilhengerne har viklet seg inn i følgende forestillinger:

1) ny grensekontroll for varer inn i Storbritannia betyr både «plunder og heft og nye kostnader» og

2) bortfallet av EUs veterinære regler fører til grensekontroller og mye køer inn i Storbritannia.

Dette er feil:

For det første, bildene av milelange trailerkøer som NHO ynder å vise, var «fake». De var ikke forårsaket av BREXIT men av datainnkjøringsproblemer hos befrakteren, rederiet DFDS og deretter utbruddet av mutert Covid-19 virus i Storbritannia som førte til at Frankrike stengte grensene.

For det annet, NHOs «Køsyndrom» er et luftslott fordi frihandelsavtalen mellom Norge og UK innfører bruk av elektroniske dokumenter, kontrakter og signaturer, noe som tillater at varer flyttes «sømløst» over grensene.1

For det tredje, tollklareringen skal forenkles, se EU-UK frihandelsavtale artikkel 106 (Simplified customs procedures): Hver part i avtalen skal fremme ordninger som forenkler formalitetene slik at medgått tid reduseres og med dette også utgiftene.

For det fjerde: Partene har avtalt at de skal følge WTO/GATT samsvarsregler både ved TBT (tekniske handelsbarrierer) - og ved SPS (veterinær) -tilfellene. Dette betyr at Norge ikke behøver EØS-medlemskapet og food-law for at norske matvarer skal anses som trygg menneskeføde.

For det femte: Redselen for at EU skal legge hindringer i veien for norsk fiskeeksport, er hinsides enhver logikk. Det finnes intet prinsipp om doble standarder i internasjonal handelsrett. Handelshindringer som EU skulle ha planer om for importen møtes med tilsvarende hindringer for EU-eksport til Norge. Men uansett, hvordan kan EØS-tilhengerne forestille seg at et land som EU som kun har en egendekning av fisk på 38 % - og kun 9 % på torsk skulle finne på noe så stupid som å hindre at EU-borgerne får seg en fiskemiddag?

For det sjette – og avgjørende – EU-Norge-regimet skal tilpasses EU-Storbritannia avtalen. Hvorfor? jo fordi at varer som «sømløst» flyter EU-Storbritannia er det avtalt at skal flyte sømløst mellom Storbritannia-Norge, sml. Statsråd Nybø: «norske bedrifter skal sikres like god adgang til det britiske markedet som EUs bedrifter får. Det innebærer at Norge får de samme vilkårene som EU, både når det gjelder handel … mattrygghet og tekniske handelshindre for handelen med varer. Det har vi lykkes med!»

Frihandelsavtalene – både mellom EU og UK og mellom Norge, Island og Liechtenstein og UK dokumenterer at EU for import ikke krever at eksportlandet følger EUs toll- eller veterinærlovgivning. Det er nok at de følger egne veterinærregler som garantere for at mat og drikke produsert i eksportlandet er likeverdig dersom disse produkter har gjennomgått en samsvarsvurdering som finner at produktet har minst de kvaliteter som tilsvarende varer produsert i EU iht. food law.

Men uansett, dersom en frykter stengte grenser for norsk sjømat, vel, så er det kun for Norge frivillig å følge reglene i EUs food-law. Dette er jo ikke noe annet enn det som kreves mht. norsk eksport til f.eks. USA, Kina, Sveits osv. der det er hhv. amerikanske, kinesiske, sveitsiske regler som norsk fiskeeksport må følge og tilfredsstille.