INNLEGG: Siv Elin Hansen, Troms og Finnmark SV

Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

SV er svært skuffet over at flertallet i fylkestinget ikke synes å ta inn over seg de alvorlige konsekvensene torskeoppdrett kan utgjøre for kysttorsken uten gode planprosesser. Vi er svært bekymret for det samlede presset på torskestammen som en praksis med dispensasjoner kan resulteres i. I fylkestinget i Troms og Finnmark denne uken la SV og Rødt fram en felles uttalelse som adresserer utfordringene knyttet til torskeoppdrett. I denne uttalelsen sier vi nei til dispensasjon for torskeoppdrett.

Torsken er en av våre aller viktigste felles ressurser og den er allerede under press. Nylig kunne NRK melde om 87 000 rømte oppdrettstorsk fra merder i Voldsfjorden i Volda. Dette viser at rømming er en reell fare som vi må ta på aller største alvor.

Havforskningsinstituttet har gjort en risikovurdering omkring torskeoppdrett, og som peker på at det i tillegg til rømming også er en stor fare for og en uavklart risiko omkring torskens gyting i merd. Frykten er at oppdrettstorsken som er en svakere art av torsk skal gyte sammen med og «blande» seg med villfisk. En svakere art som blander seg med de robuste torskestammene våre kan i sum bety svakere, ville torskestammer.

Det er altså store og uavklart farer vi utsetter torskestammene våre for ved å tillate torskeoppdrett uten å ha lagt tilstrekkelig kvalitetssikret forskning til grunn. Genetiske endringer på kysttorskestammene våre på grunn av innblanding fra genetisk materiale fra oppdrettstorsk, vil bidra til uopprettelige permanente endringer av torskestammene våre. Det kan vi ikke risikere.

Det er ikke vanskelig å forstå at om robustheten reduseres hos en av våre viktigste naturressurser, kan det få svært alvorlige konsekvenser for en viktig næring og en viktig del av livet i fjordene våre.

Det er nok å nevne hvordan oppdrettslaks har utfordret villaksen og fortsetter å gjøre det. Man har fremdeles, etter så mange år og så mye forskning, ikke fått den nødvendige kontroll på verken rømming av oppdrettslaks eller konsekvensene det medfører for villaksen.

Med det i bakhodet er det helt klart for SV at tiden der det gis dispensasjoner for oppstart av torskeoppdrett må være forbi. I påvente av at vi tilegner oss mer kunnskap og igjennom det kan finne metoder for å sikre havressursene våre fra nok en trussel fra oppdrettsnæringen må dette opphøre, og det forundrer meg at fylkestingets flertall ikke ser denne problematikken.

Bare det at forskerne er usikre og nå vil forske på konsekvensen burde være nok til å dra i nødbremsen her. Når vi ser at store rømminger skjer og vi altså enda ikke vet konsekvensene det vil medføre, ja så er føre-var-prinsippet det eneste fornuftige å følge.

Våre felles naturressurser skal man ikke gamble med.