Innspill: Harald Asbjørn Johansen

Det ser nå ut for å gå mot ei mindretallsregjering bestående av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

I den forbindelse er det særdeles viktig at politikerne er seg sitt ansvar bevisst og lytter til kystens fiskere og ikke lar seg manipulere av særinteresser. Det er ikke til å stikke under en stol at STOR KYST nå jobber systematisk for å få inn «sine» folk i viktige posisjoner. Det kan være nok å nevne valget i Nordland fylkes fiskarlag der leder og nestleder representerer STOR KYST. Som om ikke det var nok så foreslår man også å gjenvelge en representant til Norges Fiskarlags Landsstyre, som kommer ifra STOR KYST. For ikke lenge siden ble det også gjort valg i Norges Råfisklag, der leder og nestleder representerer STOR KYST.

Slike posisjoneringer lover ikke godt for den jobben som nå er satt igang med å samle Norges Fiskarlag. Jeg formoder at disse posisjoneringene ikke går uanfektet hen i Fiskarlaget Nor.

At Norges Fiskarlag igjen blir å bestå i hovedsak av representanter for Stor Kyst og Fiskebåt vil derved ikke få den tilsiktede effekt som skulle ivareta den mindre kystnære flåten på en bedre måte.

Politikere må nå våkne og ha i minne at vedtak som fattes i Norges Fiskarlag ikke til enhver tid representerer kystfiskerne, men vil ivareta den største flåten sine interesser først og fremst.

Vi har i dag et Norges Kystfiskarlag som bør lyttes til og som har som formål å ivareta den mindre kystflåten sine interesser. Jeg både håper og tror at den Femtekollonist virksomheten som Stor Kyst nå jobber med blir ignorert av politikerne. Så håper jeg at Senterpartiet unnlater å velge en av sine egne som igjen ble fremmet forslag om ifra Senja fiskarlag. Dette forslaget kunne man spart seg. Få inn folk med integritet og la være å høre på innspill ifra STOR KYST og FISKEBÅT sine særinteresser.

Lykke til med forhandlingene.

Harald Asbjørn Johansen