DEBATTINNLEGG: Tommy Larsen

Nordre Senja Fiskarlag registrerer at sektormyndigheten Kystverket har gått imot at NRS skal få etablere oppdrett i Ytre Øyfjord.

Det er helt i tråd med det Nordre Senja Fiskarlag, Hillesøy Fiskarlag, Fiskarlaget Nord, Norges Fiskarlag, Kystfiskarlaget og Fiskebåt mener.

Skulle NRS fått etablert seg, ville seilasen blitt svært farefull for mindre fartøy som passerer Fugløyneset i dårlig vær, da de hadde måttet gå lenger vest for å passere anlegget, samt ville ha sperret løkta på Husøy for de sektorer de skjermer for fallene, litt nord for Fugløyneset.

Vi takker alle nevnte lag for å ha støttet oss i denne svært viktige kampen mot etablering av dette anlegget, som ikke bare berører seilingsleden, men også ville berørt fiskefeltene både i og utenfor Øyfjorden.

Av Tommy Larsen, Nestleder i Nordre Senja Fiskarlag