Odd Arne Sandberg, Leder i Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

I forbindelse med valgene har Folkeaksjonen lang tradisjon for å oppfordre velgere til å stemme på partier og listekandidater som er enige med oss. Det gjør vi også i år.

Høstens kommune og fylkestingsvalg er viktig for å trygge statusen til Lofoten, Vesterålen og Senja som oljefrie områder. Vi ønsker at valget vil føre til flere og tydeligere vedtak for varig oljefrie områder på fylkesting og i kommunestyrer. For å få det til er det viktig å stemme på partier som setter bærekraftig forvaltning av våre havområder først, som vil trygg fornybare næringer i regionen og som ser verdien av rent hav og ren kyst.

Gjennom mange år har vi sammen med SV, Senterpartiet, Venstre, Kristelig folkeparti, Rødt og Miljøpartiet De Grønne klart å holde oljeindustrien vekk fra fiskefelt og gytebanker.

I årets valgkamp er vi svært fornøyde med at også Arbeiderpartiet er med på lista over parti vi anbefaler velgere å stemme på. Etter Arbeiderpartiets klare vedtak om å legge bort kravet til konsekvensutredning på landsmøtet i april er det et flertall på stortinget for å si ja til et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. Nasjonalt har vi et politisk flertall som er på line med hva folket mener, hva forskerne mener og hva fiskerne mener. Nå kan du hjelpe oss med å sørge for at det også lokalt er et flertall for å ta vare på fisken, havet og framtida.

Klimaspørsmålet seiler opp som en av de viktigste sakene i valgkampen. Ifølge FNs klimapanel må det meste av de kjente gjenværende oljeforekomster bli værende under bakken for å nå 1,5 graders målet. En stemme på et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja er også en stemme som støtter folkets og særlig ungdoms klimakravkrav.

Din stemme kan være med på å sikre et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja. En stemme til Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet De Grønne, Rødt, Senterpartiet, SV eller Venstre er en stemme til et levende og produktivt hav utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Godt valg.

LEVE HAVET