Dette er en innsendt meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

En økende elektrifiseringsiver gir oss noen interessante utfordringer. Den forestillingen om at jo mere som blir elektrifisert, jo mere miljøvennlig blir samfunnet, synes å ha fått solid fotfeste.

Og med stadig mere elektrifisert, kreves stadig mere strøm. Det er mange måter å produsere strøm på, ikke alle like reine, og jeg vil her kommentere en av mulighetene, som kan gi en betydelig strømproduksjon.

De politikerne vi har valgt å velge inn, synes å ha en forestilling om at havvindmøller skal bli en viktig brikke i strømforsyningskabalen, og det planlegges å benytte 54.000 km2 sjøareal til havvindmølleparker. Og joda, her vil det bli produsert svært mange Twh pr. år, og strøm for mange milliarder. Men dersom vi ser verdiskaping pr. ‘arealbeslag’, så bør det nevnes at oppdrettsnæringa, som skaper verdier for tresifret milliardbeløp hvert år, kun ‘beslaglegger’ vel 100 km2.

 Når det så gjelder havvindmøllene, så synes noen utfordringer svært underkommunisert. Ennå er det usikkert hva kilowattimeprisen blir, men svært lite tyder tyder på at dette vil gi oss rimelige strømpriser.

Rotorbladene har en levetid på max. 25-30 år, og så lenge det, både økonomisk og teknisk, ikke er mulig å dekke bladene med et ‘uslitelig’ materiale, som f.eks. titan, så vil mange titalls tusen kvadratkilometer med havvindmøller gi fra seg store mengder mikroplast, som blir tatt opp av plankton, og derfra akkumuleres oppover i næringskjeda.

Miljøgiftbelastninga i havet er allerede høg nok, og i et villfisk-markedsperspektiv, og helseperspektiv, er det neppe gunstig å tilføre ytterligere tusenvis av tonn med mikroplast.

I våre farvann i dag, er det vel bare 4 fisker som kan sies å være, så godt som, fri for miljøgifter. Nemlig lodde, pukkellaks, oppdrettslaks og oppdrettstorsk.

Alle andre er påvirket av miljøgiftakkumuleringa, og denne vil øke dersom havvindmølleplanene realiseres. Ikke gunstig med en stadig økende bevissthet rundt mat og miljøgifter.

Men vi trenger strøm, ikke lite heller, for sånn noenlunde å nå elektrifiseringsdrømmen. Og da tror jeg modernisering og utviding av eksisterende vannkraftverk, importering av mobile kjernekraftverk, samt noe økning av antallet vindmøller på land, er bedre alternativer enn vindmøller til havs.