Arne Pedersen, leder i Norges kystfiskarlag

Trålerne kan ikke fiske med like lave klimautslipp som kystflåten. Sjarker som fangster etter torsk har mye mindre utslipp enn havfiskeflåten. Kystfiskeflåten fanger mer enn halvparten av total norsk fangst, men bruker langt mindre drivstoff per kilo fisk målt mot trålerne. Maråk i Fiskebåt er ikke enig.

Audun Maråk i Fiskebåt mener trålere kan fiske med like lave klimautslipp som kystflåten, og viser til at grunnen til at de har så høye utslipp er at de fisker på steder og til tider der avstanden til feltene er store.

Det skulle altså eksempelvis være slik at dersom norsk trålerflåte fikk drifte side om side med lineflåten etter hysa mellom Kiberg og Ekkerøy så ville trålerne være like klimavennlige som lineflåten fra Kiberg.

Dersom man betrakter det hele motsatte vei, der en linebåt fra Båtsfjord med 60 stamper landegnet line om bord, tar turen ut til fiskefeltene der trålerne drifter, så vil klimaregnskapet uansett gå sterkt i favør av kystfiskebåten.

For de fleste er det fullstendig meningsløst å diskutere løsningen på trålernes uforsvarlige klimautslipp ved å vise til at trålerne kan fiske med like lave klimautslipp, bare de hadde hatt lov til å fiske i de samme farvannene som sjarkflåten.

Noe sånt er umulig å gjennomføre og er et tullete utgangspunkt for en debatt om trålerne skal være en del av klimakuren til regjeringen.

Grunnen til at Maråk likevel gjør dette er mest sannsynlig fordi han vil holde trålerflåten utenfor regjeringens klimakur. Kystflåten derimot må kunne delta i kuren. Det er bare for de minste fiskebåtene å skifte ut dieselmotoren med batterier. På kort sikt er det umulig.

Trålerne kan ikke fiske med like lave klimautslipp som kystflåten. Det kommer man ikke fra med en tom retorikk. Selvfølgelig må trålerne være en del av regjeringens klimakur. Uten at tråler-problemet blir løst, så blir regjeringens klimakur en kur uten virkning.