Toine C. Sannes, Fiskeripolitisk talsperson Miljøpartiet De Grønne

Denne måneden skal Stortinget behandle kvotemeldingen «et kvotesystem for økt verdiskaping - en fremtidsrettet fiskerinæring». Et dokument som kan gi uopprettelige negative konsekvenser for hele landets fiskeriforvaltning. Samtidig har Riksrevisjonen brukt nesten 1,5 år på å granske om lovene som skal regulere fiskeriene faktisk følges, og deres konklusjon skal legges fram i mai. 21 kystordførere har i et felles opprop krevd at stortingspresidenten må utsette behandlingen av kvotemeldingen til etter at Riksrevisjonens rapport er lagt fram og behandlet. Miljøpartiet De Grønne støtter kystens krav, og har sendt brev til Stortingets presidentskap med krav om utsettelse.

Det har stormet kraftig rundt Høyres tidligere fiskeriminister, og han ble tilslutt tvunget til å trekke seg. Nå er det opp til fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen å gjenopprette tilliten. Da er det direkte uklokt å presse gjennom en stortingsbehandling bare uker før Riksrevisjonens rapport foreligger. Ikke bare vil det vitne om lite respekt for næringas mange aktører, det gir også et signal om at man ikke tar Riksrevisjonens jobb på alvor. Tilliten til regjeringa, dens støttespillere og det politiske systemet settes nå på prøve. Odd Emil Ingebrigtsen må vise at han tar kystens befolkning på alvor, og utsette stortingsbehandlingen. Da vil han vinne respekt og dermed få et godt utgangspunkt som ny fiskeriminister.