Odd Emil Ingebrigtsen (H), fiskeri- og sjømatminister

Senterpartiets stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen påstand om at Høyre skroter rekrutteringsordningen for fiskere, er nesten ikke til å tro. Det er rett og slett feil. I den nye kvotemeldingen, som nå ligger til behandling i Stortinget, foreslår vi flere målrettede tiltak for å styrke rekrutteringen.

Fiskeri- og Sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskerinæringen er avhengig av å tiltrekke seg nye fiskere. Det viktigste tiltaket for å sikre rekruttering er gode rammebetingelser som legger til rette for lønnsomme arbeidsplasser om bord på fiskebåter. Dette arbeider regjeringen for.

En svakhet ved dagens rekrutteringsordning er at kvotene som tildeles ikke er avgrenset i tid. Derfor har vi også eldre fiskere på rekrutteringskvoter. Med den nye ordningen skal dette gjelde for fem unge fiskere i året, for fem år av gangen.

I tillegg foreslår vi at unge fiskere i åpen gruppe får lov til å fiske litt mer, gjennom et kvotetillegg. Dette vil gjelde alle under 30 år.

Vi ønsker også at de som går på skole skal bli bedre kjent med fiskeryrket. Derfor opprettholder vi skole- og lærlingekvotene. Disse ordningene er viktige fordi de gir skoleelever praktisk rettet undervisning.

Det er viktig å tenke på at rekruttering er mer enn nye sjarkfiskere. Fiskeflåten er, og skal være, variert. Vi trenger rekruttering av nye unge fiskere i alle flåtegrupper, som kan drive næringen videre.

Det vi ikke trenger er lite konstruktive utspill i en ellers viktig debatt om norsk fiskeripolitikk.