Av Tor Arne Andreassen, ordfører i Røst

Ordfører i Røst Tor Arne Andreassen tar i dette debattinnlegget for seg Arbeiderpartiets manglende engasjement for fiskeriene under landsmøtet som ble avhold for kort tid siden:

Det nærmer seg påske, landsmøte i Arbeiderpartiet er over og det ble gjort et historisk vedtak om å verne LoVeSe for fremtidig olje- og gass leting. Det var veldig bra. Takk for godt arbeide.

Fisket på Røst er snart over og det har vært godt i år også. Store mengder flott skrei har kommet på land og det som skal til tørrfiskproduksjon er kommet på hjell. Prisene til fisker har vært på et historisk godt nivå her på Røst.

Den gyteklare skreien har nå for det meste gjort sitt og begynner snart på turen tilbake til Barentshavet igjen.

Utenfor Røst, på innersia, står det fremdeles en mengde stor skrei som er gyteferdig. Denne skreien er det nesten et «rovfiske» på for tiden. Det er de største snurvabåtene som tråler hele innersia på Røst, ja, de ligger helt inntil de innerste skjærene og soper med seg alt som kommer i veien. Det har vært snurvabåter som har levert 50 tonn til 100 tonn fisk på et sjyvær. Det er mange av denne type båter som tråler utenfor Røst akkurat nå. Dette er enorme mengder.

Jeg mener noe må gjøres og ber dere, fra fiskeripolitisk hold, se på denne type fiske til neste sesong, og gjøres noe med før det er for seint.

Så tilbake til årsmøtet i Arbeiderpartiet. Når vedtak om olje- og gassfritt Lofoten ble vedtatt, skulle jeg tro at det ble trukket frem den fremtidige næringa som vi skal leve av her i Norge og som er eksistensgrunnlaget for kystens befolkning. Fiskeriene som var årsaken til av vedtak om olje- og gassfritt Lofoten vedtatt.

Hva skjer så fra talerstolen fra Jonas G. Støre – ikke et eneste ord om fiskeri ble nevnt. Var det en forglemmelse eller er det slik at Arbeiderpartiet ikke har noen i sine rekker som kan så mye om fiskeri at de tør snakke om det? Jeg bare lurer. Det er skremmende at en så viktig næring blir utelatt i talen til leder av Arbeiderpartiet, Jonas G. Støre.

Fra min side her ute på Røst så har jeg flere ganger, fra tidlig sist høst til nå i vinter, invitert Arbeiderpartiet til Røst for å snakke om fiskeri og de utfordringene som fiskeriene sliter med, slik at dere skulle få høre hva som rører seg ute blant fiskerne, men nei, ingen kommer. Det blir bare lovnader om å finne dato og det er det ikke mange av skal man tro tilbakemeldingene. Ingen har funnet tid til å komme. Da blir det vanskelig «å holde trykket oppe» omkring et parti som jeg har støttet i alle år, og som mange her i mitt lokalsamfunn har støttet.

Skal kommunevalg vinnes nå i høst og ikke minst Stortingsvalg om to år, ja da må Arbeiderpartiet komme opp med en fiskeripolitikk som kan samle kysten der hvor fiskerne bor og har sitt daglige virke, eller blir det vanskelig for oss å drive god valgkamp.