Stine Akselsen, Sjømat Norge og Even Hagelien, Service og Handel

Stine Akselsen, fagsjef i Sjømat Norge sier at deres medlemmer har vært tydelige på at man skal jobbe for å sikre like og anstendige konkurransevilkår i fiskeindustrien. Man har derfor tatt initiativ til et tett samarbeid med NNN, Sjømannsforbundet, Norges Fiskarlag og NHO Service og handel for å bidra til at det ikke konkurreres på sosial dumping.

Akselsen sier at for mange fiskeprodusenter er innleie av personell viktig, ikke minst for å sikre omstillingsevne og konkurransekraft. Vi har alle et ansvar for å legge til rette for et seriøst arbeidsliv og da må innleie skje fra seriøse bedrifter. Sjømat Norge samarbeider derfor tett med NHO Service og Handel som organiserer bemanningsbransjen.

Even Hagelien, bransjedirektør i NHO Service og Handel, som er bransjeorganisasjonen for bemanningsbedriftene, forteller at de har etablert kvalitetsmerket Revidert Arbeidsgiver (RA) for å gjøre det lettere å velge seriøse samarbeidspartnere ved innleie. Ordningen er obligatorisk for medlemmene i NHO Service og Handel. Denne ordningen er derfor med på å gjør det lettere for også fiskeindustrien å finne frem til gode bemanningsbedrifter.

RA-ordningen innebærer at bemanningsbedriftene hvert andre år må gjennomgå en kontroll av rutiner og stikkprøver av praksis. Da kontrolleres arbeidskontrakter, HMS-rutiner, lønnsutbetalinger og at arbeidstidsbestemmelser følges.

Det skal aldri lønne seg å drive useriøst eller å bryte loven. Her har innleier et ansvar. Derfor anbefaler Sjømat Norge at innleier bør stille krav om RA-godkjenning. Dette er den beste måten å sikre seriøs innleie. Med RA-ordningen er det lett å velge riktig avslutter Akselsen og Hagelien.