Mange med meg synes at dette var synd og dumt. Det virket som om vi endelig hadde fått en fiskeriminister med kunnskap om hele næringen. En kar som var en populær ordfører i Lenvik i åtte år og som kjente hva han gikk til.

Mange viktige saker for fiskeriene venter til stadighet behandling i Stortinget og regjering og en samlende kunnskapsrik fiskeriminister ville være gull verd framover.

Det tok ikke lang tid før problemene tårnet seg opp. Det gjaldt dobbel lønn som han søkte om, styreverv i flere selskaper og godtgjørelse som fylkestingspolitiker samtidig som han skulle være med å styre landet fra øverste hold.

Alt ble etter hvert galt og Sivertsen ble konfrontert med det. Så meldte han seg til slutt også ut av Frimurerlosjen.

Ja «alt» ble galt til slutt, så også frimureriet ble det stilt spørsmål om, selv om den avgåtte olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg aldri fikk noen slike pålegg om sitt frimureri.

Når det gjelder etterlønn, så slapp tidligere Mandal-ordfører Alf Andersen (FrP) den behandlingen Sivertsen har fått. Det ble kjent i helga at også Andersen som i en periode var statssekretær, har fått dobbeltlønn.

Det er antakelig vanskelig for de fleste av oss å forestille seg hvordan den siste halvparten av de 35 dager har vært for Geir Inge Sivertsen. Fra å være en godt likt borger i sitt hjemmemiljø, med et stort nettverk så endte det med et mageplask. De fleste ville antakelig heist det hvite flagget lenge før Sivertsen gjorde det.

På torsdag møttes Senja kommunestyre. Dette ble direkte overført av Troms Folkeblad slik at folk kunne være tilskuere/ -hørere også hjemme i stua.

Det var ei lang liste og møtet varte i mer enn ni og en halv time.

Det startet etter et kulturinnslag og deretter noe utradisjonelt med at lensmann Arnold Nilsen holdt et 20-minutters innlegg om innsparinger og omorganiseringer i politiet og hvilke konsekvenser det kan ha for denne delen av Troms fylke. Han sitter som leder av utvalget i Troms som ser på den framtidige organiseringen. Nilsen er ingen hvem-som-helst i så måte. Han stilte i politiuniform under denne seansen. Det tok ytterligere ti minutter med spørsmål og svar før det var over. Nilsen var invitert til å holde denne orienteringen.

Det var til sammen 26 saker som skulle behandles denne torsdagen. Den siste saken var «oversendelse av sak til kontrollutvalget». Den omhandlet vedtaket om å gi nå avtroppende fiskeriminister Geir Inge Sivertsen etterlønn.

Da saken var oppe i det samme forumet i desember stemte alle representantene i møtet for å gi Sivertsen etterlønn, med unntak av en. Den tilhørte Jasmin Agovic-Nordaas som er innvalgt for Senjalista. Mange av dere som har fulgt denne saken de siste ukene, kjenner til forløpet.

Arnold Nilsen inntok talerstolen på ny torsdag og dagen hadde rukket å bli kveld under den siste saken. Etter den nevnte orienteringen i starten av møtet hadde han skiftet ut politiuniformen med dress og slips. Nilsen var Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget sist høst. Så heller ikke i lokalpolitikken er han noe novise.

Etter valget inngikk Senterpartiet og Høyre et samarbeid som ga Sps Tom Rune Eliseussen ordførerklubba med Geir Inge Sivertsen som varaordfører. Sistnevnte har senere blitt erstattet med Nina Frantzen (H).

Hele innlegget til Arnold Nilsen som ble framført uten notater, varte i 8 minutter og 30 sekunder.

«Ordfører, det har vært en krevende periode før mange og noen selvfølgelig veldig utsatt. E førr min del tenker no å se mest på det som e kommunestyrets rolle i denne prosessen. E synes det har vært krevende å være vitne tell nasjonale og lokale media dag etter dag der det blir påstått at 39 representanter i denne salen har gjort en alvorlig feil. Vi skal angivelig ikke ha satt oss inn i saka. Vi skal angivelig ikke ha skjønt en bestemmelse i kommuneloven som e så lett og med en gong se hvordan det skal være. Eg e overrasket at man så skråsikkert nærmast kan likvidere det kommunale kollegiet som man er en del av. Det overrasker meg veldig. For det er så langt på nær sikkert at vi har gjort en feil. At saka til slutt har endt opp med en feil, er det overhode ingen tvil om, men at det vedtaket som flertallet i kommunestyret gjorde e feil, det er på langt nær sikkert. Derfor synes e det veldig uheldig at når man får blitzlampene på seg, at man så ukritisk overfor det norske folk og overfor lokale velgere gjør seg sjøl til helt og de 39 andre til skurka. Jeg synes rett og slett det er dårlig gjort. At man angrip det som ble sluttresultatet skjønner jeg godt. Helt legitimt, men at man angrip kollegene sine på den måten, synes eg er rart. Ikke minst, det man i hvert fall ikke har dekning for, at man ikke sette seg inn i saken. I Arbeiderpartiets gruppe bruke vi masse tid på de gruppen. E sett på timevis heime og fordi eg synes dette e interessant og går gjenna saker og prøver og sette meg inn i dem og så skal eg altså på nasjonalt TV få beskjed at eg gjør ikke jobben min. Selvfølgelig gjør eg jobben og det trur eg faktisk at dokker andre 38 som stemte som meg gjør. Eg sett ikke pris på at vi behandler kverandre sånn. Særlig når man ikke har belegg for det. E synes det e veldig uheldig. Det skaper et inntrykk i befolkningen som ingen av oss fortjener. Alle vi som er her har på forhånd bestemt oss at vi skal gjøre en jobb. Og alle gjør vi så godt vi kan. Og så er det selvfølgelig rett som ordføreren sei, vi e ikke jurista. Noen vil ha mer legning og interesse for kommuneloven og andre lova og bli flinkar enn oss andre, de blir en ressurs og de skal vi lytte til. Kjempeviktig. Men alle gjør vi så godt vi kan, alle jobber vi for det vi trur på så eg synes det veldig dårlig gjort å gjøre oss til skurka når man ikke har dekning for det. Det skulle vi vært spart for. Så når det gjelder selve vedtaket så er det kjempeflott at vi tar en gjennomgang av selve saka. Ikke bare fram til vedtaket, men fram til det som foreløpig er et sluttoppgjør. Eg e selvfølgelig helt enig med representanten Nordaas i det han sei at rådmannen nå har foretatt et oppgjør med de som har fått for mye utbetalt, så er det altså ikke etter ny fullmakt fra oss, men det må være fordi rådmannen ser at han sjøl har kommet i skade for å gjøre en feil som han sjøl da vil kunne rette opp. Helt greit, skulle bare mangle. Men no går akkurat den sida av saken til kontrollutvalget så det tenker jeg at vi skal få avklart, men mange av oss har vel forstått kommuneloven sånn at ordningen med ettergodtgjørelse e slik at den også kan treffe sånn at den som har en bedre betalt ordførerjobb og går over til en litt dårligere betalt annen jobb faktisk kan gjør krav på det som til slutt blir mellomlegget. Eg har forstått at loven e sånn og vess loven e sånn og at man krona førr krona kan beregne den, så kan man altså driste seg til å søke at det kanskje til slutt blir bare ei krona at differansen ikke er større, men det er altså lov til det. Så kan man også si etisk som det har vært sagt i media, at det var ikke etisk forsvarlig. Eg prøver faktisk så godt eg kan å ha en god nok etikk, men eg hever meg ikke over loven. Hvis man forstår at det er sånn loven er, så kan man gjerne være uenig med den. Det er masse lover i detta land som eg ikke lika. Men eg kan ikke tillate meg og ikke følge dem fordi jeg ikke liker dem. Så godt jeg forstår dem, prøver eg å følge dem. I dette tilfellet så forstod eg det sånn at alle de fire (underforstått de fire ordførerne) var berettiget til å søke. Vi plikter til å behandle søknadene deres. Vi gjorde et vedtak at de hadde på ettergodtgjørelse. I prinspippet krav på ei vurdering fordi at administrasjonen må deretter gå inn i paragraf 8-6 i kommuneloven som vi heldigvis har ført som første setning i vår lokale forskrift paragraf 12. Det står nettopp der, hjemmelen for å søke om ettergodtgjørelse. Så må man selvsagt gå inn og se på hvordan dette oppgjøret skal finne sted. Man kan ikke utelukke at det ved noen anledninger blir slik at vedkommende søker ikke har krav på nokka fordi at ny lønn er høyere enn den gamle godtgjørelsen og hvis man tar det konkrete eksempelet med vår tidligere ordfører Geir Inge Sivertsen hvis det e sånn som det står i avisen at han hadde en million og tjuefire tusen i godtgjørelse og som statssekretær hadde 994.000 så er det en differanse på tredve tusen. Det betyr at vår vi hadde gjort vårres vedtak, så skulle rådmannen sørge for at han fikk utbetalt 3.750 kroner for de seks ukene eller halvannen måneden som vi hadde vedtatt at han skulle få ettergodtgjørelse for. Mulig at det ikke er etisk rett og søke på det, det skal jeg ikke mene så mye om, men hvis det er det loven betyr, så skal vi følger loven ikke bare krone for krone men også ned til siste krone også. Det var det eg hadde tenkt å si om den delen av saka. Så har det jo også her lokalt blitt et stort tema det som har skjedd med fiskeriministeren. Eg har ingen planer om å gå inn i den saken sider og fasetta. Det blir jo gjerne sånn at når noen kjem i et sånt uføre så blir dem på mange måta spedalsk og man skal prøve og ikke komme dem for nært. For egen del har eg tenkt å sei: Eg har kjent vårres tidligere ordfører i åtte år. Han har gjort valg underveis politisk som eg på langt nær har vært enig i. Og når han ble så lei innsynsbegjæringene at han anbefalte kommunestyret å bryte det som da var offentlighetsloven, det heter jo nå offentlegloven så må eg innrømme at eg var overhode ikke begeistra for det. Men det eg har vært begeistra for i åtte år, det er en vanvittig arbeidsinnsats, et vanvittig pågangsmot, stått på dag og natt for oss i Lenvik. Gjort en utrulig jobb og en utrulig innsats. Så er spørsmålet de to siste månedene da han fikk dobbel lønn, eller dobbel godtgjørelse, ja jeg skal ikke svare for Næringsministeren om han fikk igjen for pengene for det vet eg ingen ting om, men her fikk vi igjen for pengan helt til vi skaut opp rakettan nyttårsaften 2019. Det e eg altså ikke i tvil om. Hvis vårres neste ordfører i Senja kommune leverer så mange tima i uka, så mange tima i året, de fire neste åran, så må eg sei, da kan han og vi være stolt over innsatsen. Det Sivertsen har levert i innsats og engasjement, ikke bare for stor men også for liten som lensmann har han ikke sjelden ringt meg som ombudsmann for innbyggeran, de innbyggeran han da har ringt på vegne av har han ikke sett opp førr å se men gjerne sett ned førr å se. Men han har ringt og det har vært svake og det har vært utsatte og han har lurt på, kan du gjøre nåkka kan du bidra. Jeg har syntes at det var så godt å få akkurat de telefonan, det har eg likt ved han. Det eneste svakheten han har hatt, er at han ikke har hatt det beste verktøyet å styre etter ikke det beste programmet å styre etter. Ut fra det han hadde, har han gjort en fantastisk innsats for Lenvik kommune, helt ut. Det tenker eg at det skal vi gi han anerkjennelse førr. Så har han gjort andre valg på oppløpssida. Så tenker eg at noen av dem traff ikke helt godt. Det må han svare for no, det går sin gang, men anerkjennelsen eg har gitt han no, står eg virkelig inne for og det meiner eg virkelig fra hjertet. Tusen takk.»

Så får han applaus. De eneste vi ser i overføringen som applauderer, er rådmannen og ordføreren, men det høres at mange andre bifaller innlegget.

Det skrives på sosiale medier at flere av representantene gråt under Nilsens framføring.

Deretter gikk Jasmin Agovic-Nordaas på talerstolen hvor han blant annet ville ha seg frabedt at han ikke er kollegial. Så ble saken og møtet avrundet få minutter etterpå.

Jeg tar ikke stilling til saken om etterlønn som sådan. Den skal opp i kontrollutvalget, men den måten Ap-topp og lensmann Arnold Nilsen angriper den eneste personen som stemte mot vedtaket om etterlønn, er på mange måter unik.

Han viser sin autoritet i starten av møtet ikledt en politiuniform og legger ikke skjul på at han er høyt opp i dette systemet i fylket under orienteringen om omorganiseringen.

Så ikledt dress og slips begår han nært sagt et karakterdrap på denne ene representanten. Beskylder ham for ikke å kjenne saken og at han har «gjør seg sjøl til helt og de 39 andre til skurka» for å bruke Ap-toppens egne ord.

Uten å trekke Nilsens innsats i tvil, han forteller hvor godt han forbereder seg til møtene. Det er på et generelt grunnlag selvsagt ikke ensbetydende at man gjør en god jobb.

Dette er en demonstrasjon i å vise makt på og la den politiske motstanderen få bevisbyrden, han må selv forsvare seg mot autoritetens beskyldninger.

Jeg vil tro at Arnold Nilsen ønsket med dette å rette opp inntrykket av Senja kommunestyre etter de siste ukenes pes. Likevel, med et slikt innlegg, så kan jeg ikke se annet enn at han har skutt seg selv i foten. Jeg tror mange andre ser det slik, at effekten ble motsatt.

Han ber folk i kommunestyret å være lojale mot hverandre. Trekker man det inn i en større sammenheng, så minner det om oppførsel man har i andre land med helt andre demokratiske tradisjoner.