Fiskebåt`s siste krampetrekninger, imot ny kvotemelding, og forståelsen av at nå er det endringer på gang, har etter hvert fått et latterlig preg over seg.

At Fiskebåt nå pusher NNN, NHO og Sjømat Norge foran seg i et kynisk maktspill, har etter hvert fått et latterlig preg over seg. Har Torvanger egentlig skjønt at han jobber for et Islandsk fiskerikonsern eller er det bare et gufs av uvitenhet. Når en nå også skyver Lerøy sine ansatte foran seg i kampen om råstoffet så er det betimelig å spørre om er det virkelig Lerøy sine ansatte som her er bekymret eller er det bare eierne av innskutt kapital som uttaler seg. Kan det virkelig være dem som f. eks. jobber i Lerøy Sørvær som frykter for framtida eller er det bare for å skremme politikerne man gjør disse krampetrekningene.

Jeg antar at både Lerøy Sørvær og Lerøy Skårvågen er bortimot totalt avhengig av den kystnære mindre flåten for å overleve. Da blir det nesten komisk at man skyver disse foran seg i et kynisk maktspill. Jeg både håper og tror at politikerne nå etter hvert har skjønt at man skal tenke selv og ikke la kapitalsterke krefter sette dagsorden for framtidig fiskeripolitikk.