Torstein Myhre, Pensjonert kommandørkaptein og tidligere sjef KV Nord.

Stortinget bestemte i 1974 at det skulle bygges en ny og moderne Kystvakt som skulle tuftes på Det sjømilitære fiskerioppsyn som ble opprettet i 1960.

Helt fra 1960 og frem til beslutningen om bygging av ny Kystvakta ble Det sjømilitære fiskerioppsyn (SMFO) fremstilt som en ”gjøkunge” i Sjøforsvaret. Ledelsen mente at SMFO vokste på bekostning av midler som skulle brukes til Sjøforsvarets operative oppgaver.

Selv under orienteringer i operasjonsrom ble dette illustrert og fremstilt på en negativ måte. Ikke rart at starten ble mangelfull og vanskelig. Dette til tross for at Forsvaret hadde blitt pålagt av Stortinget/ Regjering om å drifte Kystvakten.

Nå ser vi at Kystvakten må slite med ”skårunger” som ledere som de slett ikke fortjener. Eller for å si det på fiskernes eget språk. ”Skårunger” er blitt ”høvedsmenn” uten kunnskap.

Gjennom snart 60 år har Det sjømilitære fiskeri oppsyn og senere Kystvakta bygget opp erfaring og kunnskap om resurskontroll og forvalting. De har løst oppgavene på en god og profesjonell måte som er blitt lagt merke til langt utover Norges grenser.

Men krav til erfaring /kunnskap på sjef nivå synes fraværende.

I sin tid fikk Kystvakten forhandlet til seg en Oberst stilling fra Hæren. Stilling som Flaggkommandør var ment som en toppstiling som skulle være med å bevare kunnskap og kompetanse og et mål å strekke seg etter.

Desserre har det ikke blitt slik.

Nå er Sjefstillingen i Kystvakten er blitt et springbrett for videre karriere uten vektlegging av kunnskap og erfaring. Resultatet er gjestevisitter av sjefer med kort varighet som kun har sin egen karriere i fokus og organisasjonen lider.

I dagens organisasjon finnes det mange dyktige kystvakt offiserer som er vel kvalifisert så intern rekruttering skulle ikke by på noen utfordringer. De fungerer utmerket som midlertidige sjefer mellom hver ny tilsetting.

Nå bør noen fortelle Forsvarssjefen og FD om sitt ansvar og ikke minst leve opp til sitt eget direktiv hvor det fremgår at kunnskap og kompetanse er avgjørende når personell skal bekle stillinger i viktige posisjoner.