Innspill: Geir Adelsten Iversen, stortingsrepresentant, Finnmark Senterparti

Også unge fiskere vet forskjell på gull og kull, hr. statsråd. Rekrutteringsordningen som varte i ti år og som har medført at ca. 100 unge rekrutter har kommet seg inn i næringen ble skrotet av Høyre, på tross av stor tilslutning hos de unge aktive fiskere.

Høyre har – etter protestene kom – gitt inntrykk av at departementet «skynder seg sakte» - to år skal det altså gå uten at ungdommene har sett snurten av noen bonusordning som høyrestatsråden skryter av.

Hvorfor hastet det så fælt med skrotingen av rekrutteringsordningen når ingen alternativ ordning stod klar til å overta?

Rart at ungdommene vil ha tilbake sine og fedrenes dyrebare skatt? Hvis SP overtar roret i høst – skal det bli vei i vellinga, se programmet 2021-25 s. 64: «SP vil … gjeninnføre rekrutteringskvoter for fiskere under 35 år»!