INNSPILL: Steinar Eliassen, Investor og SV-medlem

Du leser nå en meningsartikkel. Den uttrykker skribentens mening.

Ex-fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen fronter et avisinnlegg fra en del ordførerkandidater for Høyre. Innlegget mangler ikke på kraftsalver som rasering, sjokk og bombe, men er i tillegg full av faktiske feil.

Jeg ble kjent med Ingebrigtsen like etter at han var tiltrådt som fiskeriminister – det var ikke et hyggelig bekjentskap. I slutten av mars 2020 gikk vintersesongen mot slutten for fisket i Nord-Troms. Fiskebruket vårt i Torsvåg manglet råstoff og hadde derfor gitt bud på og fått tilslaget (hadde høyeste pris) på fangsten til en av Lerøy/Havfisk sine trålere. Den har leveringsplikt i Nord-Troms og Vest-Finnmark. Stor var derfor vår forbauselse da tråleren i stedet gikk til Lerøy sitt anlegg i Båtsfjord i Øst-Finnmark med fangsten. Det var gitt dispensasjon fra leveringsplikten og begrunnelsen var covid-19! Lerøy, med sine gode forbindelser til Høyre, hadde tydeligvis klart å overbevise Ingebrigtsen om at covid-19 kun gjaldt i Øst-Finnmark og ikke i Nord-Troms! Slik utnyttet/misbrukte Ingebrigtsen sine fullmakter som minister.

Når Ingebrigtsen hevder at skatten har ført til store permitteringer er det altså ikke første gang Ingebrigtsen vrir på realitetene. Bløffen som Lerøy og Salmar serverte i fjor høst har på nyåret vist seg å være nettopp det – en stor bløff. Permitteringene har i vinter sågar vist seg å være lavere enn normalt i de to bedriftene. At de oppdretterne som kan, utsetter investeringer for å benytte det som argumentasjon for hvor galt det vil gå med «bomben», er ikke vanskelig å gjennomskue. Vi kapitalister investerer når det er penger å tjene, men om vi har sjansen til å tjene mye mer ved å utsette investeringen, så gjør vi selvfølgelig det. Tallene for ringvirkningene av havbruk, som Ingebrigtsen opererer med, er førti- femti prosent for høye både på omsetning og sysselsetting. For godt mål tar han også med eksporten av villfisk. Storsmolt og matfisk på land er så marginale i lakseoppdrett at det burde han unnlatt å nevne. Til tross for NOUen som kom i 2019 (på over 200 sider) og som foreslo førti prosent grunnrenteskatt hevder han at skatten ikke er konsekvensutredet!

Det er likevel på sin plass å varsle om at dersom ikke de berørte kommunene og kystsamfunnene ellers blir tilgodesett av de midlene som trekkes inn, vil det være stor grunn til bekymring. Opprusting av fylkesveiene og lavere billettpriser på kortbanenettet er blant de tiltak som har skrikende behov for avkastningen av felleskapets ressurser.