LEDER, Uke 33

Dette er en lederartikkel, den representerer Kyst og Fjords mening.

I denne ukens papirutgave av Kyst og Fjord kan du lese om et par prosjekter der sommeren brukes som rekrutteringssesong for kommende fiskere og industriarbeidere. Dette skjer mange steder langs kysten, og er gode eksempler på fiskerimiljøer som har forstått at man først må så, hvis man har tenkt å høste.

Å bruke skoleferien til å trekke unge mennesker inn i næringa har mange positive sider, alt fra de rene økonomiske aspektene rundt lommepenger og fornuft til de ting som er vanskeligere å måle, som bolyst og fremstidsvyer.

Om tiltakene virker har vi stort sett bare anekdotiske bevis for. Men vi kjenner alle historier om sommervikaren som ble igjen, eller om eleven som gjorde skolevalget sitt ut fra erfaringer i sommerjobben. Det som er helt sikkert, er at uten åpne sommerdører til fiskerinæringa blir bransjen enda mindre tilgjengelig for kystens ungdom.

At skolene har lagt bedre til rette for yrkespraksis og bedriftsbesøk er vel og bra. Men det er lite som kan erstatte den uformelle og direkte veien inn i arbeidslivet som en betalt sommerjobb gir, enten det handler om sykehjem, parkvesen, anleggsbransje eller fiskerinæring.

All ære til arbeidsgiverne som har forstått at sommeren er en viktig vekstsesong for næringas viktigste produkt. For at spirer skal bli til blomster må det både vannes og gjødsles.