Fiskeri- og sjømatminister Oss Emil Ingebrigtsen

Vi oppfordrer alle nå til å delta i den store dugnaden for å unngå spredning av koronaviruset. Sjømatnæringen gjør en stor og viktig jobb for å sikre matforsyningen i både inn- og utland.

Samtidig har vi en vanskelig situasjon der smittereduserende tiltak gjør at kontrollmyndighetene ikke gjennomfører fysiske kontroller. Fiskeridirektoratet har som andre etater innført hjemmekontor for de fleste ansatte.

Jeg har tillit til at aktørene i sjømatnæringa ønsker å bidra i dagens vanskelige situasjon, og forventer at alle følger lover og regler selv om kontrollvirksomheten er redusert. Jeg vil bli særdeles skuffet dersom noen skulle fristes til å utnytte situasjonen.

Fiskerikriminalitet er totalt uakseptabelt. Det ødelegger for de lovlydige. Alle må vi følge lover og regler, også i krisesituasjoner. Vi anser det som skjerpende om aktører utnytter situasjonen.

Direktoratet fortsetter med digitale tilsyn og kontroller. De opprettholder oppsynsvirksomheten med Sjøtjenesten, bemanningen for kritiske funksjoner som registre og arkiv, og svarer som normalt på telefon og e-post.

Som en stor sjømatnasjon må vi også under denne situasjonen vise at vi høster bærekraftig og i tråd med våre internasjonale forpliktelser. Tiden er inne for at vi alle viser ansvarlighet.