Til tross for den betydelige kvotenedgangen fiskerne opplever i 2024 ligger verdien av årets fangster i Norges Råfisklags distrikt - så langt inn i året - kun ti prosent under tilsvarende periode i fjor.

Eventyrlige førstehåndspriser har sørget for at fiskerne har fått betalt mer enn noen sinne for fangstene.

Men der stanser årets mest positive nyhet. For året vil selvsagt bli svært tøft. For alle. Selv med eventyrprisene næringen opplever, vil samtlige deler av fiskerinæringen merke at de får betydelig mindre å rutte med. Selv om tilgangen på fisk har vært god, har man måtte trekke inn redskapene og avslutte sesongen lenge før det som har vært normalt. Det rammer både flåte og industri.

Dersom man ser på statistikkene fra Norges Råfisklag kan man konstatere at mange fiskeprodusenter har fått kuttet volumet innkjøpt fisk dramatisk. I Vardø kommune er reduksjonen av innkjøpt kvantum redusert så mye at kommunen har bedt om krisehjelp fra staten. Lokalpolitikerne mener situasjonen utover året vil bli så dramatisk at de ikke vil klare seg uten ekstraordinære tiltak. En av kommunens fiskeribedrifter, det Insula-eide Vardøbruket har allerede kuttet bemanningen inn til beinet. Kommuneledelsen frykter det vil skje også ved andre fiskeribedrifter i Øst-Finnmark.

Nå er det vel tvilsomt om staten har noe særlig å bidra med for ei næring som baserer seg tilstanden til biomassen i havet. Innholdet i Hurdalsplattformen har ingen løsninger her, dermed må nok kysten basere seg på å møte motbakken på egne bein.

En vesentlig del av fiskerne er forberedt på at månedene som kommer blir vanskelige. Det er ytterst få som har gått ut og erklært nød og død. I stedet har de sett seg tilbake og konstatert at dette er en del av spillet. Uår kommer og går. Nå har de tilbakelagt en periode som har vært høyst unormalt godt sett i et historisk perspektiv. Dermed er det bare å stramme inn livreima.

At tilgangen til havets ressurser ble reduseret samtidig som rentene har gått kraftig til vers og de fleste avgifter har økt betraktelig, er tilfeldig. Det gjør situasjonen ekstra vanskelig – spesielt for dem som har investert tungt og har høy gjeldsbelastning. Men de aller fleste har nok likevel kontroll på situasjonen og vil klarer seg gjennom «dyrtiden» som nå også rammer fiskerinæringen med full tyngde.

Et og annet fiskefartøy og kanskje noen fiskebruk få problemer med å oppleve 2025 med dagens eier. Men vi er likevel langt fra en situasjon der vi må heise krisefanene. Vi vil sikkert se at en og annen folkeaksjon vokser til i løpet av de neste månedene, men de vil med stor sannsynlighet lide samme skjebner som tidligere aksjoner gjennom de siste 20 årene. Nemlig ende ut i null, når det viser seg at fiskerinæringen likevel overlever – som vanlig.

Nå skal jeg ikke på noen måter bagatellisere at mange har noen svært tøffe måneder foran seg når årets kvoter er fisket opp. Men for de som ikke har vært klar over situasjon, kan man spørre seg om de i det hele tatt har noe i næringen å gjøre?

Sett ut fra Råfisklagets statistikker har det snarere gått langt bedre enn forventet. Med gjennomsnittpriser på mellom 50- og 60 kroner kiloen for torsk, har inntektene fra årets vinterfiske vært uvirkelig høye.

Derfor har de mest realitetsorienterte fiskerne snare fått seg en positiv overraskelse. For det er ingen tvil om at det kunne sett atskillig verre ut, dersom markedet plutselig hadde gått i kne på grunn av for høye priser. Det er noe å ta med seg i de kommende månedene, når fiskebåten skal fortøyes.

Så må vi heller ikke glemme at havet består av mer enn bare torsk.