Innspill

- Vi har ikke unngått å få med oss Fiskarlaget Nord sin uttreden av havdelingsutvalget, og også Fiskarlagsformannens uttalelse etter det, skriver Hustadvika Fiskarlag i en årsmøte-uttalelse.

Han maner til samhold i Fiskarlaget, inneforstått at de små må føye seg for de store. Slik vi oppfatter det vil han kjempe for havfiskeflåtens rett til å fiske overalt, men ikke for kystflåtens rett til å overleve i kystflåtens tradisjonelle felt. Vi blir oppriktig lei oss for at Fiskarlaget sentralt har denne holdningen.

Dette er ikke noen ny problemstilling. På lofothavet for noen år tilbake ble det noen episoder der hav regelrett fortrengte kyst. Dessverre ser det ut til at hav ikke respekterer eller har forståelse for den mindre kystflåtens utfordringer og begrensninger under utøvelsen av fisket. Vårt lokallag hadde dette oppe som årsmøtesak i 2018, og vårt årsmøtevedtak var som følgende:

Årsmøtet i Hustadvika Fiskarlag forlanger at garnfartøyer med mer enn 500M3 lasteromskapasitet utøver sitt fiske utenfor 4 nautiske mil av grunnlinja hele året. Vi forlanger at Norges Fiskarlag presser på for å få dette inn i utøvelsesforskriften så snart råd er.

Slik det har utviklet seg, senest sist vinter, er dette en sak som har fått fornyet aktualitet.